VAWR op de bres voor klein kwetsbaar erfgoed

vawr

De Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) springt op de bres voor het kleine kwetsbare erfgoed. Dit vanwege de voorgenomen afschaffing van de fiscale aftrekregeling die vooral de ruim 30.000 particuliere woonhuiseigenaren zal treffen.

Vorig jaar, constateert de VAWR, werd gejuicht bij monumenteneigenaren over de forse ophoging van de zogenoemde BRIM-subsidie. Hierdoor komen 40 iconische rijksmonumenten die voorheen buiten de boot vielen, in aanmerking voor grondige restauratie en onderhoud.

Overschaduwd

Die vreugde wordt volgens de vereniging nu overschaduwd door het voorstel de fiscale aftrekregeling af te schaffen. “Men kan zich afvragen: beseft de politiek wel het belang van het kleine, kwetsbare erfgoed?”, aldus de VAWR.

‘Niets is veranderlijker dan een monument’, was in de jaren negentig het credo vanuit de monumentenzorg om het Nederlandse monumentenbestand bij de tijd te houden. VAWR-voorzitter Job Roos: “Verandering was en is naast behoud een belangrijke motor voor een volwaardige rol van erfgoed in onze maatschappij. In het leven van alledag speelt dat immers een belangrijke rol. Het culturele landschap van Nederlandse dorpen, steden en buitengebieden zijn er van doordesemd. Veel daarvan is in bezit van particuliere eigenaren. Zij ervaren dagelijks de lusten in de vorm van veel toegevoegde culturele waarde, maar zeker ook de lasten. Zorgvuldig uitgevoerd onderhoud en restauratie zijn vaak kostbaar”.

Duwtje in de rug

Volgens Roos was het ooit ‘een uitstekend idee’ van de overheid deze eigenaren via maatregelen van fiscale aftrek bij onderhoud dan wel restauratie een duwtje in de rug te geven.

”Daarmee werd vaak de weg geopend naar cofinanciering door de eigenaar voor het zorgvuldig afstemmen van gewenste veranderingen van erfgoed aan de eisen van de tijd. Met het bescheiden middel van fiscale aftrek werd zo een grotere vis aan de haak geslagen”.

Met de plannen van het kabinet Rutte om deze tegemoetkoming af te schaffen wordt nu 25 miljoen euro op het budget gekort. “Met het besluit om de BRIM-subsidie met 20 miljoen te verhogen lijkt de politieke aandacht zich te gaan richten op de grote, iconische monumenten”, aldus Roos. “Het besef van de kracht van al dat diverse kleine kwetsbare erfgoed in onze dagelijkse leefomgeving lijkt bij de overheid compleet afwezig. Een overheid die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft verliest op deze manier een dierbare omgang met wat van waarde is uit het oog”.