Verzoek tot aanwijzing gemeentelijk monument Oude MTS

Hofstede MTS

Bond Heemschut–Overijssel en de Stichting Cuypersgenootschap willen, dat het voormalige MTS-gebouw aan het Industrieplein te Hengelo niet wordt gesloopt maar wordt aangewezen tot gemeentelijk monument. Beide organisaties hebben dat verzocht in een brief aan de gemeenteraad.

Hengelo dankt zijn identiteit aan twee belangrijke thema’s: industrieel erfgoed en bebouwing uit de wederopbouwtijd. De voormalige Hofstede MTS is volgens Heemschut en het Cuypersgenootschap een waardevol voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Ook door de ligging aan het Industrieplein vormt het gebouw een goede overgang naar het industriële erfgoed in het Hart van Zuid, aldus de erfgoedbeschermers.

Heemschut en het Cuypersgenootschap hebben zich verdiept de het voorgenomen sloopplan. Hun conclusie:

De monumentale waarden van de school zijn bijzonder groot, vanwege de architectonische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden. De functionalistische architectuur is een schoolvoorbeeld uit de wederopbouwtijd. Dat komt tot uitdrukking in een aantal essentiële kenmerken:

  • De beeldbepalende ligging aan het Industrieplein;
  • De vormgeving en samenhang van de verschillende gebouwdelen binnen het totale gebouw;
  • De fraaie en voor de wederopbouwarchitectuur kenmerkende structuur, materiaalgebruik en detaillering van het gebouw en zijn onderdelen;
  • De meest beeldbepalende delen zijn goed behouden;
  • De zeldzaamheid van het gebouw als stijlicoon van de eerste periode van de wederopbouw;
  • De in het gebouw opgenomen kunstwerken van de kunstenaar Ben Hendriks, die eveneens kenmerkend zijn voor de wederopbouwtijd.

Door sloop zal volgens Heemschut en het Cuypersgenootschap niet alleen een wezenlijk deel van de waardevolle school verdwijnen, maar zal ook de pleinwand ernstig worden aangetast. “Gelet op de markante ligging aan het Industrieplein zijn er kansen voor hergebruik. Temeer omdat met behoud van de waardevolle onderdelen er een etalage en/of terras aan het Industrieplein mogelijk is. Ook de mogelijkheid om de bestaande vulwanden te verwijderen en nieuwe te plaatsen maakt herbestemming voor nieuwe gebruikers aantrekkelijk”, aldus beide erfgoedbeschermers.