Waaier met tips: Uw monument duurzaam en energiezuinig

ERM WAAIER ILLU.inddEnergiezuinig en monumenten: het lijkt een onmogelijke combinatie, maar het kan wel degelijk.

Voor eigenaren en bewoners van woonhuizen met een monumentaal karakter heeft de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (stichting ERM) in de waaier Uw monument energiezuinig; praktische tips voor verduurzaming de maatregelen op een rij gezet om tot een goede balans te komen tussen comfort, energieverbruik en cultuurhistorische waarden. De 26 waaierbladen bevatten aan de ene zijde illustraties en aan de andere toelichtende teksten met tips en rekenvoorbeelden.

Met kennis van zaken is vrijwel altijd goede milieuwinst en energiebesparing te bereiken. Door slimme aanpassing van of vervanging van installaties kan de energie-efficiëntie extra verhoogd worden. Ook duurzame energieopwekking hoort meestal tot de mogelijkheden.

Maatregelen

In de waaier Uw monument energiezuinig; praktische tips voor verduurzaming worden zowel gedragsmaatregelen als bouwkundige maatregelen beschreven. De waaier bevat een indicatie voor het effect van die maatregelen op de comfortverbetering (van matig, redelijk, goed tot uitstekend), de mate van energiebesparing (eveneens in die vier niveaus) en de ordegrootte van de terugverdientijd.

Gratis

De waaier Uw monument energiezuinig; praktische tips voor verduurzaming is gratis aanvragen bij de stichting ERM (secretariaat@stichtingERM.nl). Bij meer dan 3 exemplaren wordt vanaf het vierde exemplaar € 4,50 euro per stuk (excl. BTW) in rekening gebracht. De waaier is ook te downloaden via www.stichtingerm.nl/publicaties