Waddenzee onder spanning

Natuurmonumenten is onaangenaam verrast door de bekendmaking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dat het de stroomkabel van een windmolenpark op de Noordzee over de oostpunt van Schiermonnikoog wil laten lopen.

De vereniging is vooral teleurgesteld over de gekozen technische oplossing. Die zou bij aanleg al achterhaald zijn en in de toekomst meer natuurschade geven.

Ouderwetse oplossing

Het ministerie kiest volgens Natuurmonumenten samen met de netbeheerder voor ‘een oplossing die garant staat voor meer werkzaamheden, meer stroomkabels en meer natuurschade in het unieke natuurgebied’.

Woordvoerder Arjen Kok van de vereniging is verbaasd. “De keuze voor dit tracé en het type kabel dat wordt voorgesteld maken de aanlanding al bij aanleg ouderwets. Iedereen weet dat in de nabije toekomst meer windmolenparken worden aangelegd. Dan is het slim en efficiënt om direct op de Noordzee een energieknooppunt aan te leggen waarop ook toekomstige windmolenparken kunnen worden aangesloten. Als je je huis verbouwt, breek je ook niet voor elke stekker opnieuw de muur open, maar bereid je je vast voor met het oog op de toekomst”.

‘Niet overhaast besluiten’

Kok pleit ervoor niet overhaast te besluiten en gebruik te maken van de tijd die beschikbaar is (de bouw van het windpark moet nog beginnen – red.).

“Dan kan een zogenoemde ‘mulitkabel’ worden aangelegd, met meer capaciteit. Daarop kunnen ook toekomstige windmolenparken worden aangesloten”.

Duurzame energie

Natuurmonumenten is voorstander van duurzame energie. Windparken op zee zijn daarbij een onmisbare optie. Dat daarvoor stroomkabels vanaf de windparken moeten aanlanden op de vaste wal is evident, aldus de vereniging.

“De keuze voor een tracé moet echter zorgvuldig worden genomen, waarbij niet alleen snelheid en praktische voorkeuren mogen prevaleren. De beschermde natuurwaarden van de Waddenzee, die internationaal belangrijk zijn, moeten zwaarwegend worden meegewogen”.

Natuurschade

Natuurmonumenten blijft voorkeur houden voor een tracé dat oostelijker in de Waddenzee gebruik maakt van bestaande vaar- en stromingsgeulen en daarmee minder schade aan de natuur veroorzaakt. Dat was volgens de vereniging het beste alternatief uit de milieueffectenstudie, en had in eerste instantie ook de voorkeur van de regio (provincies, gemeenten en waterschappen).

“Los daarvan moet schade aan de natuur zoveel mogelijk worden voorkomen. Mocht dat niet lukken, dient de schade te worden hersteld, ook voor het Waddenzee gedeelte. Daar is in de huidige plannen nog veel onduidelijkheid over”.

Ongerept

De Waddenzee is het meest bijzondere en ongerepte natuurgebied van Nederland. Toch worden er tal van economische activiteiten ontplooid die de natuur aantasten.

“Deze variant loopt niet alleen voor het langst denkbare deel dwars over wadplaten, ze landt ook nog eens aan op de kwelders aan de noordkust van Groningen en zal daarmee ook de natuur op de kwelders beschadigen. De nu voorgedragen keuze garandeert meer natuurschade voor de toekomst”, aldus Natuurmonumenten.

2 thoughts on “Waddenzee onder spanning

  1. Wat een schandalig besluit! Kunnen we hier een petitie tegen tekenen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.