Wandelen over landgoed ’s Heeren Loo

's Heeren Loo

De Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo heeft een wandelroute uitgezet over het plaatselijke landgoed ’s Heeren Loo. Het NMP bestaat dit jaar een kwart eeuw en ’s Heeren Loo zorggroep 125 jaar.

Met de bouw van woningen voor en voorzieningen van zorg aan cliënten die op het terrein en in het dorp wonen, is een nieuwe fase aangebroken. Het wandelrouteboekje staat stil bij de veranderingen die zijn geweest en nog gaan komen.

Historie landgoed ’s Heeren Loo

Het routeboekje is geschikt voor ouders en bezoekers van cliënten die samen een rondje willen wandelen, maar ook voor degenen die meer willen weten over de historie van het terrein. De fraaie bomen op het zorgpark krijgen aandacht, langs de route staan bij verschillende bomen informatiepanelen van de Bomenstichting. Het terrein herbergt diverse rijks- en gemeentelijke monumenten.

Het Heerenhuus, gebouwd in 1876 door mr. P.C. baron Nahuijs, is nu in gebruik als hoofdgebouw van ’s Heeren Loo Ermelo. Het voormalige schoolgebouw uit 1934 is een ontwerp van A. van der Kraan. Ook een aantal oorspronkelijke paviljoens gebouwd in de periode 1910-1930 is bewaard gebleven en heeft een andere functie gekregen.

Te koop

De route begint bij Het Theehuis van ’s Heeren Loo, Slangenkamp 4, waar de routeboekjes te koop zijn voor 3,50 euro. Het boekje is voorzien van een uitklapkaart waarop de circa 5 km lange route is ingetekend. Er staat veel achtergrondinformatie in over de geschiedenis van het terrein en de gebouwen, inclusief oude afbeeldingen.

De Stichting NMP Ermelo heeft allerlei boekjes met fiets- en wandelroutes door Ermelo uitgegeven. Zie voor meer informatie over het NMP en de 16-delige serie wandel- en fietsrouteboekjes de website www.nmpermelo.nl . De boekjes zijn verkrijgbaar bij VVV Ermelo. Ook zijn de deeltjes te koop bij Bezoekerscentrum Staverden, Bezoekerscentrum Ermelosche Heide.