Winterswijk twee monumenten rijker

fontein

Winterswijk heeft er twee gemeentelijke monumenten bij: de fontein Nederland Neutraal 1914-1918 aan de Stationsstraat en Villa Diana aan de Wilhelminastraat 31. Het college van burgemeester en wethouders heeft daartoe besloten op advies van de plaatselijke commissie cultuurhistorie.

Herdenkingsfontein

De herdenkingsfontein Nederland Neutraal 1914-1918 verwijst naar een belangrijk hoofdstuk in de vaderlandse geschiedenis. Lange tijd werden oorlogsmonumenten opgericht om grote overwinningen te vieren. Het herinneren was van secundair belang. Na de Eerste Wereldoorlog vond echter een omslag plaats. Oorlogsmonumenten waren niet langer bedoeld om krijgshandelingen te verheerlijken. Het herdenken kwam centraal te staan.

De fontein aan de Stationsstraat houdt de herinnering aan de afzijdigheid van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog levend. Het object werd in 1923 aan de gemeente geschonken door de Vereeniging Winterswijks Belang. In aanwezigheid van alle bestuursleden van de vereniging en enkele passanten spoot de fontein op 12 juni 1923 haar eerste stralen water. De recente aanwijzing tot gemeentelijk monument is bedoeld om het markante bouwwerk voor de toekomst veilig te stellen.

Villa Diana

Villa Diana aan de Wilhelminastraat 31 kreeg de status van gemeentelijk monument op verzoek van de nieuwe eigenaren, waarbij de commissie cultuurhistorie op basis van een waardenstelling positief heeft geadviseerd.

De Wilhelminastraat in Winterswijk heeft in de loop van de tijd verschillende namen gehad. Aanvankelijk heette de straat Balinksteeg, genoemd naar het plaatselijk bekende café Boer Balink, vervolgens Oude Groenloscheweg en vanaf 1902 Wilhelminastraat. In de Tweede Wereldoorlog stelde de Duitse bezetter die naam echter niet op prijs en wijzigde hem in Tricotstraat, een verwijzing naar de eveneens in de straat gelegen Tricotfabriek. Na WOII keerde de naam Wilhelminastraat terug.

Villa Diana op nummer 31 werd oorspronkelijk bewoond door Joan van der Breggen, natuurkundeleraar aan de plaatselijke Hoogere Burgerschool (HBS). Diens monumentale pand behoort tot een reeks kapitale villa’s die omstreeks 1900 in de straat is neergezet. Behalve Diana kregen ze namen als Flora, Parnassia, Erica en Ceres.

Foto: De herdenkingsfontein Nederland Neutraal 1914-1918 aan de Stationsstraat in Winterswijk.