Wonen in Simon Stevinkazerne Ede

De sloop van de Simon Stevinkazerne in Ede was al begonnen toen architectenbureau A&R10 het verzoek kreeg herbestemming van een legeringsgebouw te onderzoeken. Nu zijn er naar ontwerp van het bureau uit Maarn 40 appartementen in ondergebracht en inmiddels bewoond.

De Simon Stevinkazerne telde ooit drie gebouwen. Een ervan was al gesloopt, de andere twee stonden op de nominatie eveneens tegen de vlakte te gaan.

Woningbouwcorporatie Woonstede vroeg zich af of in een ervan wellicht sociale huurwoningen onderdak zouden kunnen krijgen. Partners Lillian Brinks en Joost van Nes van A&R10 deden vervolgens een haalbaarheids- en bouwhistorisch onderzoek.

Paintballen

“Het gebouw werd gebruikt om in te paintballen”, herinnert zich Lillian Brinks. “Toen we de stand van zaken opnamen, moesten we steeds paintballende mensen en rondvliegende verfklodders ontwijken”.

De architecte keek echter door de smurrie en om geplaatste schotten heen en zag direct de potentie van het gebouw. “Structureel gezien was het pand in goede staat en de oorspronkelijke gangenstructuur leende zich prima voor de bouw van appartementen”.

Herbestemming beide gebouwen

A&R10 bracht positief advies uit en liet zien hoe appartementen, buitenruimtes en bergingen tot stand konden worden gebracht, met behoud van historische kwaliteiten.

In nauwe samenwerking met de gemeente Ede besloot Woonstede tot herbestemming van niet een, maar beide gebouwen. A&R10 tekende voor het ontwerp van de appartementen.

“Het historische karakter van het interieur is zoveel mogelijk behouden”, zegt Joost van Nes. “Ieder appartement heeft een andere indeling en karakter. Om buitenruimtes te scheppen, hergebruikten we bestaande loggia’s, tekenden we tuinen en brachten we vrijhangende balkons aan. De balkons en privacyschermen zijn van metaal en hebben een rupsbandprofilering die je ook terugziet in de bebording. Historische foto’s in de gangen tonen de geschiedenis van het pand”.

Gemeentelijk monument

De oorspronkelijke entree is behouden en de bijzondere trap vormt een centraal element. Bewoners kunnen ook de geheel nieuwe lift nemen.

De appartementen, die vanwege hun hoge plafonds ruim ogen, zijn eveneens voorzien van modern comfort. Zo is in de stalen kozijnen monumenten isolatieglas gezet en kregen alle appartementen energieklasse A. Monumentenzorg hield toezicht op de aanpassingen en gaf de herbestemde panden de status van gemeentelijk monument.

Blij

De architecten van A&R10 verklaren blij te zijn dat de karakteristieke kazernegebouwen een tweede leven hebben gekregen en behouden blijven voor de toekomst.

In hun portfolio op www.aenr10.nl zijn foto’s en filmbeelden te zien van het herbestemmingsproject dat alles bij elkaar zo’n drieënhalf jaar duurde.

Foto: Kazerne gered van de sloophamer (foto Suzanne Paap).