Woudagemaal in werking voor verlaging waterstand Friese boezem

Wetterskip Fryslân zet vandaag, maandag 11 maart, het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer in werking om water af te voeren van de Friese boezem (het stelsel van meren en vaarten in Fryslân). Dit vanwege de grote hoeveelheid neerslag.

Door de harde wind heeft Wetterskip Fryslân later deze week slechts beperkte mogelijkheden om te spuien naar de Waddenzee. Daarom zet het waterschap de extra pompcapaciteit van het UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal in.

Neerslag

De afgelopen week is in Friesland rond 50 millimeter regen gevallen. Voor komende week wordt nog eens 50 tot 70 millimeter verwacht.

De nog droge grond neemt de regen voor een deel op. Dat is gunstig voor het aanvullen van de vochtvoorraad in de bodem. Maar omdat die door veel neerslag in korte tijd verzadigd raakt, voeren de poldergemalen overtollig water af naar de boezem. Hierdoor stijgt de waterstand op de Friese boezem en is extra afvoer nodig.

Spuien en pompen

Wetterskip Fryslân regelt de waterstand in de Friese boezem door bij veel neerslag water via spuisluizen te spuien naar het Lauwersmeer en de Waddenzee.

Daarnaast pompt het waterschap water met het elektrische Hooglandgemaal (Stavoren) naar het IJsselmeer en met de kleinere gemalen (Zwarte Haan en Roptazijl) naar de Waddenzee.

Wetterskip Fryslân zet het Woudagemaal in Lemmer, een historisch stoomgemaal, nog af en toe in om het Hooglandgemaal te ondersteunen. Bij hoge waterstanden op de zee kan het schap niet spuien en is extra pompcapaciteit nodig. Ook het Woudagemaal pompt water naar het IJsselmeer.

Onder stoom

De voorbereidingen in het Woudagemaal in Lemmer zijn vanmorgen (maandag 11 maart) begonnen.

De machinisten stoken de stoomketels op totdat er voldoende druk is opgebouwd om het gemaal te laten draaien. Dat zal in de loop van vanmiddag het geval zijn. Het draaiende Woudagemaal is dinsdag en de dagen erna van 10.00 uur tot 17.00 uur open voor publiek. Bezoekadres: Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer (aan de N359 Lemmer-Balk).

Foto: Het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer onder stoom (foto Daniël Hartog ).