Zes lezingen jarig Stadsherstel Amsterdam

Nederland, Amsterdam, 11 september 2010 Korte Prinsengracht, parkeerautovrij, autovrij, autoloos, gevels, grachtenpanden, panden, huizen, woningen, wonen, gracht, leeg, lege, straat Foto: Thomas Schlijper

Stadsherstel Amsterdam bestaat 60 jaar. Reden voor een serie van zes lezingen in de Amstelkerk. Architectuurhistoricus Walther Schoonenberg, journalist Fred Feddes en projectleider Paul Morel geven inzicht in panden die Stadsherstel gered heeft van een wisse dood en over de krachten die in de jaren vijftig inwerkten op de Amsterdamse binnenstad. Die ontwikkeling zorgde 60 jaar geleden voor de oprichting van Stadsherstel.

Lezing 1 dinsdag 10 mei

Walther Schoonenberg – over het middeleeuwse Amsterdam: opzet van de middeleeuwse stad, kerken, kloosters en houten huizen. Wat is daarvan nog aanwezig in de huidige stad?

Lezing 2 dinsdag 24 mei

Walther Schoonenberg – over het 17de- en 18de-eeuwse Amsterdam: vroegmoderne stedenbouw, ontwikkeling van het grachtenhuis en de architectuur. Ook wordt aandacht besteed aan het gewone woonhuis in de straten en stegen tussen de grachten. Bestaat er een standaard Amsterdams woonhuis?

Lezing 3 dinsdag 14 juni

Walther Schoonenberg – over de transformatie van de 17de-eeuwse koopmansstad in een moderne stad in de 19de eeuw. Hoe komt het dat we de binnenstad ondanks de grote veranderingen in de 19de eeuw nog steeds als 17de-eeuws ervaren?

Lezing 4 dinsdag 13 september

Fred Feddes – over de krachten die in de jaren vijftig inwerkten op de binnenstad van Amsterdam; over het vraagstuk van modernisering en behoud; en over de eigen positie die Stadsherstel daarin vanaf de oprichting in 1956 heeft gekozen.

Lezing 5 dinsdag 4 oktober

Paul Morel – over de diversiteit aan Stadsherstel panden en de uitdagingen waar ze nu mee te maken heeft; bijzondere panden worden uitgelicht.

Lezing 6 dinsdag 25 oktober

Paul Morel – Stadsherstel in het Buitenland; hoe is de Stadsherstel formule ook in het buitenland te gebruiken, advieswerk aan vele landen en Stadsherstel Suriname en Zanzibar.

Inschrijven en kosten

Inschrijven kan voor een of meerdere lezingen. Een voordracht kost 7,50 euro voor Vrienden en 10 euro zonder Vriendenkorting. Bij inschrijving voor alle zes krijgt de liefhebber een lezing gratis. De hele reeks kost 37,50 euro voor Vrienden en 50 euro zonder Vriendenkorting. Inschrijven kan via www.stadsherstel.nl/lezingen of door te e-mailen naar vrienden@stadsherstel.nl of te bellen met 020-520 0075.

De sprekers

Walther Schoonenberg, die kunstgeschiedenis studeerde aan de Universiteit van Amsterdam (specialisatie architectuur en stedenbouw), is werkzaam als zelfstandig architectuur-historicus. Daarnaast werkt hij voor de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB). Schoonenberg publiceerde door de jaren heen tal van artikelen over de geschiedenis en monumenten van Amsterdam en over vraagstukken van restauratie en monumentenzorg.

Fred Feddes is journalist en publicist. Hij schrijft vooral over ruimtelijke ordening, landschap, water, stedenbouw en cultuurhistorie, afwisselend voor vakmatig betrokken lezers en een breder publiek. Van zijn hand verscheen onder andere het succesvolle 1000 jaar Amsterdam (2012) over de ruimtelijke geschiedenis van de stad. In voorbereiding is Het spoor om de stad, waarin Feddes reconstrueert hoe in de jaren 1860-1870 werd besloten over het ‘verbindingsspoor’ om Amsterdam en het Centraal Station in het open havenfront. Verder werkt de auteur aan een boek over Stadsherstel.

Paul Morel, senior projectleider bij Stadsherstel Amsterdam, heeft bijzondere projecten verwezenlijkt zoals Pakhuis de Zwijger en de Majellakerk maar hij heeft zich ook beziggehouden met de restauratie van ‘gewonere’ panden waar de binnenstad vol mee staat.

Foto: 11 Korte Prinsengracht, Stadsherstel Amsterdam / Thomas Schlijper.

e