Zoektocht naar historische interieurs in de Achterhoek

Binnenkijken is populair. Via Funda, tv-programma´s en woontijdschriften genieten we graag van historische panden binnenshuis. Bijzondere interieurs of overgebleven elementen maken deel uit van ons culturele erfgoed en vragen om zorg en aandacht.

Reden waarom het Gelders Genootschap in opdracht van Winterswijk, Aalten en Oost Gelre een onderzoeksproject begint voor historische interieurs in de Oost-Achterhoek.

“We willen kennis verzamelen en eigenaren bewust en enthousiast maken over de interieurschatten die zich in hun pand bevinden”, zegt projectleider Marlieke Damstra namens het Gelders Genootschap, dat dit jaar 100 jaar bestaat.

“Een interieur vertelt ons over de bewoners- en gebruiksgeschiedenis van een pand en is daarmee een belangrijke bron van informatie. Daarom onderzoeken wij niet alleen interieurs van woonhuizen, maar ook die van agrarische, religieuze en industriële gebouwen. Zo zijn we bijvoorbeeld op zoek naar schouwen en inbouwkasten, vloeren, wandafwerkingen en plafonds. Het gaat ons beslist niet alleen om hoogvliegers of puntgave voorbeelden zoals het Keunenhuis in Winterswijk, de oude slagerij in Aalten of het oude stationsgebouw van Groenlo, maar juist ook om voorbeelden waarvan slechts enkele interieurelementen bewaard zijn gebleven”.

Kennispartners

Voor het slagen van het project is inbreng van lokale kennis volgens Damstra van groot belang. Daarom werkt het genootschap nauw samen met historische verenigingen en plaatselijke organisaties.

Naast de provincie Gelderland zijn de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Radboud Universiteit Nijmegen bij het project betrokken. De provincie Gelderland ondersteunt het onderzoek met subsidie vanuit de regeling ‘Functioneel gebruik Erfgoed 2019’.

Overzicht en onderzoek

In samenwerking met de drie gemeenten in Oost-Gelderland voert het Gelders Genootschap een inventarisatie uit naar panden waarvan te verwachten is dat er zich nog belangrijke interieuronderdelen bevinden.

“Doel is niet de interieurs te beschermen of eigenaren beperkingen op te leggen, maar om een overzicht te krijgen van de diversiteit en rijkdom aan historische interieurs en losse elementen die in de panden aanwezig zijn”, aldus verantwoordelijk wethouder Marieke Frank van Oost Gelre.

“Dit overzicht zal nieuwe informatie opleveren over wat kenmerkend is voor onze regio. Interieurs zijn een onlosmakelijk onderdeel van ons cultureel erfgoed en daar mogen we trots op zijn”.

Bewonersavond

Het onderzoeksproject begint na de zomer in Oost Gelre. Tijdens de eerste bewonersavond (vanavond, maandag 24 juni) in de Oude Calixtus (Mattelierstraat 5) in Groenlo lichten de plaatselijke overheid en het Gelders Genootschap het project toe en gaan met eigenaren in gesprek.

Eigenaren Joop Hubers en Ronald Wopereis laten zien dat behoud van historische interieurelementen en hedendaags comfort prima samengaan. Ook worden inspirerende voorbeelden getoond van huizen waar kleur-historisch onderzoek is uitgevoerd en waar het onderzoek als inspiratie heeft gediend voor nieuw kleurgebruik. De avond begint om 19.30 uur.