Bond Heemschut blij met investeringen in erfgoed

Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft met blijdschap kennis genomen van de extra investeringen in erfgoed die zijn opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III.

In het akkoord is extra geld vrijgemaakt voor de door de sector gesignaleerde knelpunten. Het kabinet trekt de komende jaren 325 miljoen euro meer uit voor erfgoed en monumenten in Nederland. Speciale aandacht is er voor monumentale kerken, ook als ze leeg komen te staan. Heemschut wees al eerder op het probleem van kostbare restauraties van kerken zoals de Eusebiuskerk in Arnhem.

Particulieren

Daarnaast staat in het regeerakkoord van Rutte III dat particuliere monumentenbezitters financieel gesteund blijven worden. Heemschut juicht die zinsnede toe, hoewel daarmee niet gezegd is dat de fiscale aftrek in stand blijft. In de meerjarenbegroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt al voorgesorteerd op een andere vorm van financiële ondersteuning.

“Ik ben erg blij om te zien dat het nieuwe kabinet specifieke investeringen noemt voor erfgoed, en dat het spreekt over de intrinsieke waarde en de waarde voor onze identiteit en geschiedenis en ziet hoe die bijdraagt aan de economie van ons land”, aldus directeur Karel Loeff van Heemschut.

Honderd jaar

De erfgoedvereniging, die sinds 1911 bestaat, zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor behoud van cultureel erfgoed. In het bijzonder voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden. Van een bedreigde theekoepel tot de verrommeling van Nederland, bijvoorbeeld langs snelwegen.

Heemschut doet dat werk met de inzet van vrijwilligers. Alle provincies en de stad Amsterdam hebben een eigen onafhankelijke commissie. Die worden ondersteund door het landelijk bureau in Amsterdam.