Ga naar de inhoud

Lezersprofiel MONUMENTAAL

Lezersprofiel – MONUMENTAAL hét veelzijdige magazine over cultureel erfgoed in Nederland en Vlaanderen valt in brede kring in de smaak. Dat blijkt uit een grootscheeps onderzoek in binnen- en buitenland naar de beleving van de tweemaandelijkse uitgave. Lezers waarderen de erfgoedglossy gemiddeld met een rapportcijfer van 8,2.

“Voor ons als makers allesbehalve reden om tevreden achterover te leunen”, zegt de uitgever Leo ten Have. “Wij zien de onderzoeksresultaten juist als motivatie om vastberaden verder te gaan op de ingeslagen weg”.

MONUMENTAAL is het enige echte tijdschrift in Nederland en Vlaanderen over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance. Het magazine wil een betrouwbare wegwijzer zijn in historisch erfgoed; een eigentijdse spreekbuis voor cultuurhistorie. Dat redactionele uitgangspunt blijkt naadloos aan te sluiten bij de wensen van de respondenten van de lezersenquête 2019, veelal abonnees van het magazine.

Intensief gelezen
Het tijdschrift wordt intensief gelezen. Ruim de helft van de respondenten leest MONUMENTAAL zelfs helemaal, 45,3 procent neemt vooral kennis van de artikelen die hen aanspreken. Liefst 68 procent besteedt meer dan 30 minuten aan het lezen.

De respondenten betitelen het magazine voor het overgrote deel als lezenswaardig, verrassend, verhelderend, diepgaand, herkenbaar, authentiek en eerlijk. Ook genieten scoort. Datzelfde geldt voor de presentatie. Cover, omvang van het magazine, tekst-beeldverhouding, gemiddelde lengte van de artikelen, gebruik van beeldmateriaal en de advertenties spreken tot de verbeelding. De verschijningsfrequentie wordt gewaardeerd, net als de website www.monumentaal.com en de wekelijkse digitale nieuwsbrief.

Lezersprofiel MONUMENTAAL
De abonnee van MONUMENTAAL blijkt doorgaans ouder dan 40 jaar, heeft een goed gevulde portemonnee, leeft in een meerpersoonshuishouden en is bovengemiddeld hoog opgeleid (universiteit/hbo).

De enquête-uitkomsten verplichten de uitgevers voluit vast te houden aan het bestaande concept. Lezers en adverteerders vragen daarom. De redactie zal dus indringend blijven informeren over aansprekende gebouwen in heel Nederland en Vlaanderen, hun geschiedenis, architectuur en materiaalgebruik, maar ook over parken en (landschappelijke) tuinen. Verdere optimalisatie van de kwaliteit in vorm en inhoud blijft daarbij een permanente opdracht.

Voor de uitkomsten van het hele lezersonderzoek klik hier.