Ga naar de inhoud

Privacy Statement

Dit is het privacy statement van MONUMENTAAL uitgeverij, gevestigd te Doetinchem (7001 GL), aan de Prins Hendrikstraat 26, hierna MONUMENTAAL (www.monumentaal.com)

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier of bestellingen die u plaats op of via onze website.
Wij hechten groot belang aan de privacy van onze lezers en klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

MONUMENTAAL is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.

In dit Privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Bedrijfsnaam of naam organisatie
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IBAN nummer (bankrekeningnummer)

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Indien de bezoeker van de website akkoord is gegaan met dit privacy statement door een hokje aan te vinken, door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegeven voor het toesturen van uw abonnement en/of digitale nieuwsbrief of andere gerelateerde gegevens van MONUMENTAAL uitgeverij.

Meer informatie? Stuur een e-mailbericht aan MONUMENTAAL