Monumentaal bladformule

Cultuurhistorie

Het gerenommeerde MONUMENTAAL is sinds jaar en dag het enige echte magazine in Nederland over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance. Het modern vormgegeven tijdschrift wil in woord en beeld een betrouwbare wegwijzer zijn in historisch erfgoed, een eigentijdse spreekbuis voor cultuurhistorie.

De deskundige redactie informeert haar lezers op toegankelijke manier uitgebreid over tot de verbeelding sprekende gebouwen, hun geschiedenis, architectuur en materiaalgebruik, maar zeker ook over parken en (landschappelijke) tuinen. Naast bijzondere bouwwerken in binnen- en buitenland komen hun bewoners en hun manier van leven aan bod.

Nationaal magazine MONUMENTAAL besteedt ook volop aandacht aan exploitatie- en onderhoudsmogelijkheden. Daarmee is het tijdschrift een interessant platform voor (gespecialiseerde) bedrijven in restauratie en onderhoud van monumenten, inrichters, conservators, investeerders, ontwikkelaars en specialisten op het terrein van energiebesparing, wet- en regelgeving, beveiliging, subsidies, afrasteringen en hang- en sluitwerk.

Praktische informatie

Naast bijzondere bouwwerken in binnen- en buitenland komen hun bewoners en hun manier van leven aan bod. Ook voor cultuurhistorie, monumentenzorg, restauraties en lifestyle is een prominente plek ingeruimd.

MONUMENTAAL verstrekt eigenaren en bewoners van monumentale panden bovendien veel praktische tips. Bijvoorbeeld over onderhoud, ambachtelijk schilderwerk, (kap-) constructies en het isoleren van daken. Verder is er natuurlijk ruim aandacht voor beveiliging, exploitatiemogelijkheden, energiebesparing, voorschriften, regelgeving en (eventuele) subsidies. Want MONUMENTAAL is een magazine, waar lezers iets aan hebben (zie ook de monumenten kennisbank).

De redactie van MONUMENTAAL streeft ernaar zo actueel mogelijk te berichten. Dat lukt niet altijd, gegeven de tweemaandelijkse verschijning van het tijdschrift. De website www.monumentaal.com informeert lezers dagelijks over de jongste ontwikkelingen. Constant op niveau en journalistiek verantwoord.

MONUMENTAAL verschijnt zesmaal per jaar.

Doelgroep: 

Lezers van MONUMENTAAL zijn veelal beter gesitueerde particulieren met brede belangstelling voor monumenten, hun interieur en historie. Zij hebben een warm hart voor kerken, kloosters, kastelen, landgoederen, molens, boerderijen en industrieel erfgoed. Maar bijvoorbeeld ook voor onderhoud en restauratie van huizen uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Zij zijn doorgaans bovendien geïnteresseerd in landschappelijke tuinen en parken. Hun lifestyle sluit voor een belangrijk deel aan op deze sfeervolle omgeving. MONUMENTAAL-lezers kiezen in hun dagelijkse doen en laten voor topmerken, bij woninginrichting, eten en drinken en vervoer.

Verschijningsdata 2020

14 februari, 10 april, 12juni, 14 augustus, 9 oktober en 11 december 2020.