Aanleveren materiaal aan MONUMENTAAL

Aanleveren materiaal aan MONUMENTAAL

Aanleveren van materiaal aan MONUMENTAAL. Digitaal aanleveren advertentiemateriaal. Om perfecte plaatsing te garanderen vragen wij u te voldoen aan de volgende criteria:

  • Programma’s: Adobe Indesign Adobe Illustrator
  • Illustraties: TIFF – EPS – JPG (minimaal 300 dpi en CMYK of in grijswaarden)

Het materiaal dient compleet aangeleverd te worden, dwz voorzien van:

  • Alle gebruikte fonts (of lettercontouren)
  • Alle gebruikte afbeeldingen

PDF : indien u een certified PDF aanlevert dan dient deze minimaal te voldoen aan de volgende punten:

  • kleuren omgezet naar CMYK (RGB-kleuren zullen automatisch worden omgezet met kans op kleurverschillen)
  • certified bestanden met een hoge resolutie (min. 300 dpi)
  • alle fonts ingesloten (of in lettercontouren)

Bij het aanleveren van een full colour advertentie dient u er op te letten dat ook alle steunkleuren worden omgezet naar CMYK.

E-mail adres:  studio MONUMENTAAL studio@monumentaal.com

Attentie

Als u niet in staat bent om aan deze voorwaarden te voldoen kunnen er voor het druk klaar maken van uw advertentie kosten doorberekend worden. Deze zijn afhankelijk van de handelingen en de tijd die daarmee gemoeid is.
Teksten worden dan in Word aangeleverd. De beelden (foto’s, illustraties en logo’s) met een minimale resolutie van 300 dpi worden separaat verstuurd .

Voor vragen kunt u contact op te nemen met MONUMENTAAL, telefoon (0314) 37 84 04 of per e-mail studio@monumentaal.com


Aanleveren materiaal

Op het aanleveren van nieuws en beeldmateriaal zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Indien u tekst of beeld (foto of video) instuurt moet deze bijdrage rechten vrij zijn of er moet toestemming zijn van de auteur of fotograaf om de bijdrage kosteloos te gebruiken in MONUMENTAAL magazine of haar digitale media zoals op internet of de digitale nieuwsbrief. Indien er toch voor MONUMENTAAL uitgeverij kosten zijn, komen deze voor rekening van u.

U verklaart daarom:

Door inzending van de bijdrage (hierna: de Bijdrage) verleen ik onvoorwaardelijk, exclusief en eeuwigdurend toestemming voor het gebruik van de Bijdrage ten behoeve van alle publicaties via alle media, online, op papier en audiovisueel van of namens MONUMENTAAL uitgeverij zodat MONUMENTAAL uitgeverij de Bijdrage of delen daarvan voor alle mogelijke doeleinden mag (her-) gebruiken en exploiteren.

Ik ben er mee akkoord dat ik geen vergoeding ontvang van MONUMENTAAL uitgeverij voor het inzenden van de Bijdrage.

Ik verklaar dat ik met de Bijdrage geen inbreuk maak op rechten van intellectuele eigendom, portretrecht of enige andere rechten van derden. Voor zover ik zelf geen rechthebbende ben ten aanzien van de Bijdrage verklaar ik toestemming te hebben van de rechthebbende voor plaatsing van de Bijdrage. Indien de rechthebbende vermelding wenst van zijn/haar naam zal ik dat aan MONUMENTAAL uitgeverij doorgeven. Voor zover er sprake is van beeldmateriaal met daarin een afbeelding van een persoon of personen verklaar ik toestemming te hebben van de geportretteerde(n) voor plaatsing van de Bijdrage.
Indien door mijn Bijdrage MONUMENTAAL uitgeverij op enige wijze schade lijdt, ben ik volledig aansprakelijk voor deze directe en indirecte schade. Ik vrijwaar MONUMENTAAL uitgeverij tegen alle aanspraken van derden op grond van inbreuk op rechten.

MONUMENTAAL uitgeverij gebruikt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst, bij deelname aan een actie en/ of om u via verschillende kanalen te informeren over onze activiteiten, producten en diensten. Meer informatie vindt u in ons privacy statement www.monumentaal.com/privacy-statement/