Ga naar de inhoud

Disclaimer MONUMENTAAL

Disclaimer MONUMENTAALDisclaimer MONUMENTAAL

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie inmiddels niet meer juist of gedateerd is. MONUMENTAAL acht zich dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van deze website. Deze website is opgesteld ter informatie en is niet bedoeld als advies.

Geen enkele informatie of beeltenis van deze website mag openbaar gemaakt dan wel vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van MONUMENTAAL.

Op deze website wordt verwezen naar informatiebronnen die door derden zijn gereedgemaakt en worden bijgehouden. MONUMENTAAL acht zich niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatiebronnen. Voor vragen kunt u altijd een e-mail sturen naar info@monumentaal.com.

Copyright
De gegevens voor MONUMENTAAL zijn ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. De redactie doet er alles aan om gegevens op juistheid te toetsen. Voor onjuistheden kan MONUMENTAAL geen aansprakelijkheid aanvaarden. Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. ISSN 2352-0663. MONUMENTAAL behoudt het recht -tenzij anders overeengekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dat geldt zowel voor tekst als muziek- en beeldmateriaal.

Een bezoeker van de site van MONUMENTAAL mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van MONUMENTAAL (ook niet via een eigen netwerk). De rechten van de fotografie berusten bij de desbetreffende fotograaf.

Disclaimer MONUMENTAAL