Abonnementen administratie

Monumentaal abonnementen administratie.

Monumentaal

Heeft u MONUMENTAAL niet ontvangen of vragen over uw abonnement, gaat u verhuizen of wilt u uw abonnement opzeggen? 
Neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer +31(0)251-25 79 24.

U kunt zich abonneren op MONUMENTAAL magazine via deze website, een antwoordkaart uit MONUMENTAAL, of schriftelijk (per post of e-mail).

Abonnementen zijn tot wederopzegging geldig, tenzij anders vermeld.

Opzeggen kan schriftelijk, per post, per e-mail of telefonisch. Adreswijzigingen vier weken van tevoren schriftelijk doorgeven.

Voor alle genoemde onderwerpen over abonnementen kunt u contact opnemen met Abonnementenland:+31(0)251-25 79 24  (van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur – 17.00 uur)

 

Abonnementen administratie MONUMENTAAL
De Trompet 1739
1967 DB  Heemskerk
Telefoon: +31(0)251-25 79 24. E-mail: klantenservice@aboland.nl (vermeld duidelijk dat het om MONUMENTAAL gaat). Abonnementenland, Bladenbox