Meteen naar de inhoud

Abonnementen administratie

Heeft u MONUMENTAAL niet ontvangen of vragen over uw abonnement, gaat u verhuizen of wilt u uw abonnement opzeggen? 
Neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer +31(0)251-25 79 24.

U kunt zich abonneren op MONUMENTAAL magazine via deze website, een antwoordkaart uit MONUMENTAAL, of schriftelijk (per post of e-mail).

Abonnementen zijn geldig tot wederopzegging, tenzij anders vermeld. Opzeggen kan schriftelijk, per post, per e-mail of telefonisch. 
Adreswijzigingen vier weken van tevoren schriftelijk doorgeven.

Voor alle genoemde onderwerpen over abonnementen 

Abonnementen administratie MONUMENTAAL
De Trompet 1739
1967 DB  Heemskerk
T: +31(0)251-25 79 24. 
E: klantenservice@aboland.nl (vermeld duidelijk dat het om MONUMENTAAL gaat).
(van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur – 17.00 uur)

Abonnementen  administratie
Voor opgeven, beëindigen of vragen over abonnementen op MONUMENTAAL:

Nederland
Abonnementenland
Postbus 20
1910 AA Uitgeest.

T: +31(0) 251 25 79 24
www.bladenbox.nl voor abonneren of www.aboland.nl voor adreswijzigingen en opzeggingen

België
Abonnementenland
Ambachtenlaan 21 Unit 2A
3001 Heverlee

T: +32 (0)28 08 55 23
www.bladenbox.be voor abonneren of www.aboland.be voor adreswijzigingen en opzeggingen.

Beëindigen abonnement
Opzeggingen moeten 12 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit zijn.

 

MONUMENTAAL is een veelzijdig magazine over het cultureel erfgoed in Nederland en Vlaanderen.
 
Een modern tijdschrift waarin de redactie op een toegankelijke manier informeert over architectuur, geschiedenis en materiaalgebruik van kastelen, land- en herenhuizen, industriële gebouwen en ook parken, tuinen en landschappen.
 
Naast bijzondere bouwwerken komen hun bewoners en hun manier van leven aan bod. Ook voor monumentenzorg en restauraties heeft MONUMENTAAL een scherp oog.
 
MONUMENTAAL is een Nederlandstalig glossy magazine, 92 pagina’s dik boeiend geschreven en rijkelijk voorzien van prachtige foto’s en verschijnt 6x per jaar.
 
Neem nu een jaarabonnement.