Ga naar de inhoud

Abonnementen administratie

Heeft u MONUMENTAAL niet ontvangen of vragen over uw abonnement, gaat u verhuizen of wilt u uw abonnement opzeggen?
Neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer +31(0)251-25 79 24.

Abonnementen zijn geldig tot wederopzegging, tenzij anders vermeld. Opzeggen kan schriftelijk, per post, per e-mail of telefonisch. 
Adreswijzigingen vier weken van tevoren schriftelijk doorgeven.

Voor alle informatie over abonnementen 
Abonnementenadministratie
De Trompet 1739, 1967 DB  Heemskerk
T: +31(0)251-25 79 24. 
E: klantenservice@aboland.nl (vermeld duidelijk dat het om MONUMENTAAL gaat).

Abonnementen  administratie
Voor opgeven, beëindigen of vragen over abonnementen op MONUMENTAAL:

Nederland
Abonnementenland
Postbus 20, 1910 AA Uitgeest
T: +31(0) 251 25 79 24
www.bladenbox.nl voor abonneren of www.aboland.nl voor adreswijzigingen en opzeggingen

België
Abonnementenland
Ambachtenlaan 21 Unit 2A, 3001 Heverlee
T: +32 (0)28 08 55 23
www.bladenbox.be voor abonneren of www.aboland.be voor adreswijzigingen en opzeggingen.

Beëindigen abonnement
Opzeggingen moeten 12 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit zijn.