Abonnementen administratie

Monumentaal abonnementen administratie.

Monumentaal

Heeft u MONUMENTAAL niet ontvangen of vragen over uw abonnement, gaat u verhuizen of wilt u uw abonnement opzeggen? 
Neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer +31(0)251-25 79 24.

U kunt zich abonneren op het magazine MONUMENTAAL via deze website, een antwoordkaart uit MONUMENTAAL, of schriftelijk (per post of e-mail). Abonnementen zijn tot wederopzegging geldig, tenzij anders vermeld. Opzeggen kan schriftelijk, per post, per e-mail of telefonisch. Adreswijzigingen vier weken van tevoren schriftelijk doorgeven. Voor alle genoemde onderwerpen kunt u contact opnemen met Abonnementenland:+31(0)251-25 79 24  (van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur – 17.00 uur)

Abonnementen administratie MONUMENTAAL
Abonnementenland, Bladenbox

De Trompet 1739 | 1967 DB Heemskerk

Telefoon: +31(0)251-25 79 24
E-mail: klantenservice@aboland.nl (vermeld duidelijk dat het om MONUMENTAAL gaat).