Ferm protest tegen sloop GAK-gebouw in Hilversum

Door het GAK-gebouw zo snel mogelijk te slopen zadelt het college van B en W Hilversum de komende jaren op met een kale vlakte zonder bestemming: een gat aan het Schapenkamp. Onnodig en vooral politiek, vindt erfgoedvereniging Heemschut.

Dinsdag 5 december besloten burgemeester en wethouders de gemeenteraad geld te vragen voor sloop. Dit vooruitlopend op alle concrete besluiten die nog genomen moeten worden over nieuwe plannen voor het stationsgebied.

“De enige daad die dit college lukt in aanloop naar de verkiezingen lijkt daarmee slopen”, aldus architect Henk Dirkx, die namens Heemschut vanaf het begin betrokken is bij de plannen voor behoud en herbestemming.

“De verantwoordelijk wethouder heeft nooit serieus naar herbestemming willen kijken. Ook studenten met prachtige en creatieve plannen waren pas welkom nadat tot sloop was besloten”. Het beeldbepalende gebouw kan de komende jaren naar het inzicht van Dirkx makkelijk worden gebruikt voor creatieve doeleinden.

Waarom zo snel?

Waarom moet het GAK-gebouw zo snel worden gesloopt, vraagt de architect zich af? Het duurt nog maanden, zo niet jaren, voordat een begin kan worden gemaakt met de herinrichting van het stationsgebied. En pas dan komt er grotendeels bebouwing terug.

“Wethouder Voorink heeft het gebouw altijd gedemoniseerd als het lelijkste van Hilversum. Het GAK moet geslachtofferd worden”, aldus Dirkx. Heemschut onderschrijft bovendien de kritiek van stedenbouwkundige Eric van de Kooij die op voorhand waarschuwt dat de plannen voor het stationsgebied in Hilversum geen samenhangend geheel zijn, terwijl er tientallen miljoenen euro voor worden uitgetrokken. “Een grote fout. De visie is onvoldragen en niet rijp voor besluitvorming”.

Bezwaar

De erfgoedvereniging gaat naar eigen zeggen hoe dan ook bezwaar maken tegen sloop van het GAK-gebouw. Dirkx hoopt dat de gemeenteraad het dagelijks bestuur terugfluit en Hilversum de komende tijd behoedt voor een braakliggend terrein bij de entree van het dorp.