Aan de slag met erfgoed na 1965

Erfgoedvereniging Heemschut heeft een nieuwe werkgroep in het leven geroepen: Post ‘65. De groep maakt zich sterk voor inventarisatie, documentatie, waardenstelling en selectie van architectuur na 1965.

Wat zijn de topstukken en hoe kan worden voorkomen dat die onherstelbaar worden beschadigd?

Publicatie en inventarisatie

Post ’65 richt zich de komende maanden vooral op publicatie en inventarisatie van en over architectuur na 1965.

Actieve opstelling gebaseerd op kennis en overzicht op korte termijn is volgens Heemschut geboden, aangezien ‘de onbeschermde, vogelvrije gebouwde omgeving van na 1965 fors wordt bedreigd en aangetast door ondoordachte verbouw, herbestemming of sloop’.

Verzet

De erfgoedvereniging verzet zich al tegen sloop van bijvoorbeeld het GAK-gebouw in Hilversum en het Blauwe Gebouw in Tilburg. Onlangs zijn bovendien zorgen geuit over de vuurtoren op de Maasvlakte in Rotterdam.

Post ’65 beoogt vanuit Heemschut activiteiten rond dit thema te coördineren en alle gegevens te verzamelen en bundelen.

Insturen

De werkgroep vraagt belangstellenden mooie voorbeelden van architectuur na 1965 aan te leveren. Dat kan via beleidsmedewerker Christian Pfeiffer van Heemschut op pfeiffer@heemschut.nl.