Aantal aanvragen instandhoudingssubsidie groeit

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft dit jaar in totaal 1.744 subsidieverzoeken ontvangen voor de Subsidieregeling instandhouding monumenten.

Dat is flink meer dan voorgaande jaren toen het aantal aanvragen schommelde tussen 1.000 en 1.100. Van de 1.744 verzoeken is meer dan 75 procent digitaal ingediend. Ook dat is meer dan voorheen.

Uitsluitsel

Wie in 2018 instandhoudingssubsidie heeft aangevraagd, hoort uiterlijk 31 augustus of de subsidie wordt toegekend of niet.

Op het ogenblik controleert de rijksdienst of alle subsidieaanvragen compleet zijn. Ontbreken er gegevens, dan ontvangt de aanvrager per post een verzoek om aanvullende informatie. Op de website Monumenten.nl is meer te vinden over de vereiste bijlagen.

Op werkdagen is ook de InfoDesk van de RCE bereikbaar: 033-421 74 56.

Voorrang

Eigenaren van monumenten die deel uitmaken van werelderfgoederen en professionele organisaties voor monumentenbehoud genieten voorrang bij het toekennen van instandhoudingssubsidie. Het resterende budget wordt verdeeld over grote en kleine objecten.

Foto: Het J.P. Thijssepark in Amstelveen was vorig jaar een van de monumenten die instandhoudingssubsidie ontving.