Ga naar de inhoud

Aftrap Feest! in Oost en West op 6 april

Donderdag 6 april is de aftrap van het project Feest! in Oost en West, in de kantoorkerk van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) aan de Coehoornsingel. De middag markeert het startpunt van de samenwerking tussen de SOGK en Museum Catharijneconvent in Utrecht. De SOGK koerst met Feest! In Oost en West op ambitieuze herbestemming van de kerk in Garmerwolde.

Het partnerschap met Museum Catharijneconvent biedt daartoe volgens de SOGK een fantastische kans. Op initiatief van het museum wordt in samenwerking met tien museale partijen in Nederland het educatieproject Feest! Weet wat je viert ontwikkeld. De Groningse stichting is samenwerkingspartner voor Noord-Nederland.

Doel

Doel van Feest! Weet wat je viert is kennis van het (im-)materiële erfgoed van religieuze feesten te bevorderen en de interculturele dialoog in Nederland een positieve impuls te geven.

In Noord-Nederland wordt de tentoonstelling ingericht in de middeleeuwse kerk en de naastgelegen toren van Garmerwolde (foto). Ook het ontvangstgebouw op het terrein wordt aangepast. Een herbestemming van formaat, die het functioneren van erfgoed in een nieuw, toekomstbestendig licht zet.

Onder de noemer Feest! Weet wat je viert kunnen kinderen in verschillende musea door het hele land aan de hand van kunstwerken en bijzondere voorwerpen ontdekken wat de oorsprong en betekenis van feesten in verschillende culturen is. In de kerk van Garmerwolde krijgt het project vorm en inhoud onder de titel Feest! In Oost en West.

In het godshuis worden de gewelfschilderingen toegelicht in combinatie met een interactief spel rond de thema’s Kerst en Pasen. In de losstaande toren worden de acht belangrijkste christelijke en islamitische feesten voorgesteld en spelenderwijs uitgelegd.

Beleving

Vanaf 2019 kunnen liefhebbers Feest! In Oost en West beleven in de toren en de kerk van Garmerwolde. In de aanloop daar naartoe organiseert de SOGK verschillende Feest!-activiteiten. Vlak voor Pasen doen acht groepen basisschoolleerlingen uit de hele provincie Groningen mee aan Oost West, Paasbest. Zij leren over paas- en voorjaarstradities in verschillende culturen, doen een spannende ontdekkingstocht óp de gewelven van de kerk en maken zelf een prachtig paasei met persoonlijke inhoud.

Op 6 april wordt de samenwerking met Museum Catharijneconvent feestelijk ingeluid. De toekomstplannen krijgen aandacht op allerlei manieren: via interactieve interviews, de lancering van het portaal van de Stichting Oude Groninger Kerken op de landelijke website www.feestweetwatjeviert én een bijzondere première.

Partijen

Feest! Weet wat je viert is een initiatief van Museum Catharijneconvent in samenwerking met het Bijbels Museum, het Zuiderzeemuseum, Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, het Nederlands Openluchtmuseum en Huis Bergh.

Het educatieproject is mogelijk gemaakt door assuradeur Donatus, het Fonds Museum Catharijneconvent, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Sint Jacobs Godshuis, KBO-KNR, de Merifin Foundation, het Mondriaan Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Sormani Fonds, de Van Baaren Stichting, het VSB Fonds, VTW en tal van anonieme sponsoren.