Ga naar de inhoud

Alde Fryske Tsjerken neemt kerk Zurich over

De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft de hervormde kerk van Zurich overgenomen van de Protestantse Gemeente Witmarsum-Pingjum-Zurich. Bijzonder is dat het vruchtgebruik van enkele hectares land beschikbaar wordt gesteld voor de exploitatie van de kerk na de overdracht.

De dorpskerk van Zurich is gebouwd in 1864, ter vervanging van een kerk die in 1772 werd gesloopt. De toren van het oude bouwwerk bleef staan. Die is in 1913 ingrijpend aangepast toen het godshuis van buiten werd gerestaureerd.

De kerk van Zurich is weliswaar een vrij jong gebouw, maar qua vormgeving een buitenbeentje onder de kerken van de ‘collectie Fryslân’. Het heeft het karakter van de in de kerkbouw vrij zeldzame neorenaissance stijl. Stedenbouwkundig is de kerk met het kerkhof van groot belang voor het dorp Zurich. Het godshuis verkeert nog nagenoeg in oorspronkelijke staat.

Plaatselijke Commissie

De kerk komt na overdracht in beheer bij een Plaatselijke Commissie. Via die commissie kan het gebouw gehuurd worden voor rouw- en trouwdiensten, concerten en (familie)­bijeenkomsten.

De Protestantse Gemeente maakt jaarlijks een bedrag over voor het gebruik van de kerk, in ruil voor vijf kerkdiensten. De Protestantse Gemeente betaalt de exploitatievergoeding uit de opbrengsten die zij heeft van verpachte landbouwgronden die bij de kerk van Pingjum en Zurich hoorden.

Kerk nummer 47

Voor de Stichting Alde Fryske Tsjerken is dit de 47e kerk die wordt overgenomen in het 47-jarige bestaan. De laatste was het kerkgebouw in Wetsens (in 2016).

De Stichting Alde Fryske Tsjerken is in 1970 opgericht om monumentale kerkgebouwen over te nemen die hun religieuze functie verloren, en om in overleg met de dorpsbewoners te zoeken naar nieuw gebruik. Bovendien spant de stichting zich in publieke belangstelling te wekken voor kerkgebouwen in het algemeen.