Anderhalf miljoen voor erfgoed en cultuur in Gelderland

De provincie Gelderland heeft in het kader van haar programma Functioneel gebruik erfgoed voor cultuur en erfgoed vier subsidies toegekend voor in totaal circa anderhalf miljoen euro.

De gelukkigen zijn het Airborne Museum in Oosterbeek (600.000 euro), Stevenklipper Hugo Grotius in Arnhem (310.000 euro), de rijksmonumentale Bolwerken van Zaltbommel (430.000 euro) en de landbouwschuur Hof van Bussloo te Voorst (200.000 euro).

Villa Hartenstein

De subsidie aan de stichting Airborne Museum betreft restauratie en verduurzaming van Villa Hartenstein. In dit project wordt de opknapbeurt van het museum afgerond.

Daarbij wordt het gebouw met behoud van monumentale waarden aangepast op de bovenste verdieping. Zo komen verdwenen oorspronkelijke elementen terug, o.a. een attiek (hekwerk langs dakgoot). Daarnaast worden verduurzamingsmaatregelen getroffen. Die dragen bij aan energiebesparing, betere temperatuur- en vochtregulatie en comfortverbetering. Na uitvoering van deze tweede en laatste fase is het rijksmonument naar verwachting zowel aangepast aan de huidige gebruiks- en duurzaamheidseisen als versterkt in zijn monumentale uitstraling.

Rijnklipper Hugo Grotius

De restauratie en herbestemming van de Rijnklipper Hugo Grotius tot theaterschip, waarvoor Gelderland ruim drie ton op tafel legt, zal met zoveel mogelijk oorspronkelijke materialen en technieken worden uitgevoerd.

De historische driemaster biedt een grote beleefbaarheid, als opvallend beeld op de rivier en aan de kade, en is breed toegankelijk voor publiek en belangstellenden. Bij de opknapbeurt en tijdens de exploitatie erna worden vrijwilligers ingezet en betrokken. Het zeilschip met standplaats de werf/Rijnkade in Arnhem als blikvanger zal volgens het provinciaal bestuur meerwaarde hebben voor de ruimtelijke kwaliteit en beleving van de Rijnkade en omgeving. Doordat de driemaster ook andere Gelderse steden zal aandoen brengt het schip Gelderse vaargeschiedenis terug in Gelderse wateren.

Bolwerken Zaltbommel

De subsidie ‘Bolwerken Zaltbommel’ heeft betrekking op de tweede fase van de restauratie, inclusief de parkaanleg uit de 19e eeuw door De Virieu, van de rijksmonumentale Bolwerken rond de stad Zaltbommel.

Het resultaat moet zijn een gerestaureerd 19e-eeuws park waar de bolwerken als onderdeel van de vestingwerken van de stad nog goed herkenbaar zijn en die kan dienen als ontmoetingsplek en waar ruimte is voor cultuur, sport en ontspanning. Omdat de plek samen met het erachter liggende schootsveld uniek is voor Nederland zal dit naar verwachting ook een aantrekkende werking hebben op het toerisme van de stad. Daarmee wordt naar verwachting de beleefbaarheid van het erfgoed verbeterd en is behoud voor de toekomst beter gewaarborgd. Voor de komende jaren heeft de gemeente Zaltbommel structureel geld vrijgemaakt voor onderhoud van het park. Dat zal o.a. ook worden gedaan door jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nu zijn er dagelijks vier jongeren werkzaam.

 Hof van Bussloo

Het vierde en laatste project betreft het restaureren en herbestemmen van de landbouwschuur Hof van Bussloo te Voorst. Dit gemeentelijke monument is in verval geraakt. De landbouwschuur gaat na de opknapbeurt dienst doen als uitvalsbasis voor het Hof van Bussloo, een ontmoetingsplaats voor belangstellenden uit de omgeving. De subsidie wordt verstrekt aan een private beleggingsmaatschappij.

Foto: Het Airborne Museum in Oosterbeek in de steigers.