Ga naar de inhoud

Anita Wouters verantwoordelijk voor Bovengrond Groningen

Anita Wouters is benoemd tot projectdirecteur-generaal Groningen Bovengronds bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In die functie adviseert zij de minister over schadeafhandeling, versterking en het perspectief voor Groningen in relatie tot de aardbevingsproblematiek.

Wouters (1955) opereert voorts als overlegpartner voor de Groningse regio en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

“Aardbevingen hebben enorm veel impact. Goede schadeafhandeling en snelle versterking van huizen en gebouwen, in samenhang met en gericht op een goed toekomstperspectief, zijn erg belangrijk. Mensen willen veilig wonen en werken. Ik wil me daarvoor inzetten samen met regionale bestuurders, maatschappelijke organisaties en de NCG. Een kansrijk perspectief voor Groningen is van belang voor ons allen”, aldus de zojuist benoemde topvrouw.

Anderhalf jaar

Anita Wouters wordt in haar werk ondersteund door de afdeling Groningen Bovengronds van de directie Regio van het DG Bedrijfsleven en Innovatie. De projectdirecteur-generaal, rechtstreeks ressorterend onder de secretaris-generaal Economische Zaken en Klimaat, is benoemd voor anderhalf jaar.

Wouters is op het ogenblik werkzaam bij ABDTOP Consult, een team ervaren topambtenaren dat snel inzetbaar is bij complexe of urgente vraagstukken waar het kabinet voor staat. Eerder was zij o.a. directeur-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en plaatsvervangend directeur-generaal Water van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Wouters studeerde aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.