Archeologisch onderzoek op projectlocatie Valkenburg van start

Het Rijksvastgoedbedrijf is begonnen met archeologisch onderzoek op projectlocatie Valkenburg in Katwijk. Op het voormalige marinevliegkamp, een gebied dat al sinds de late bronstijd (vanaf circa 1.000 voor Christus) bewoond is, verrijzen straks maximaal 5.000 huizen. Bouwen kan echter pas als de archeologische resten zijn veiliggesteld.

“Het gebied is minstens 3.000 jaar bewoond geweest. Dat hebben eerdere vooronderzoeken laten zien. Wij verwachten dan ook gebruiksvoorwerpen en grondsporen te vinden die duiden op prehistorische huisplaatsen, maar ook resten van Romeinse, Middeleeuwse en latere bewoning”, aldus Peter Jongste, archeoloog voor het Rijksvastgoedbedrijf.

Het 325 hectare grote gebied herbergt dus een rijke geschiedenis. Hoewel de natuur voor uitdagingen zorgde, is het altijd een plek geweest waar mensen zich graag vestigden. Zo was de strijd tegen het water vanaf de prehistorie van belang en grensde het gebied aan de Limes, de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Het voormalige vliegkamp speelde ook een belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog en gedurende de Koude Oorlog.

Ontwikkeling woningbouw

Het archeologisch onderzoek waarmee in augustus een begin is gemaakt, is ter voorbereiding op de ontwikkeling van de woningbouw. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de combinatie Archol BV-ADC Archeoprojecten.

In het gebied komen een nieuwe duurzame woonwijk, een werkpark, maatschappelijke en commerciële voorzieningen en recreatiemogelijkheden. Het Rijksvastgoedbedrijf bereidt samen met de gemeente Katwijk de ontwikkeling van de huizenbouw voor.

Foto: Archeologiewerkzaamheden Valkenburg, augustus 2019 (beeld Rijksvastgoedbedrijf).