Archief Huis Landfort naar Erfgoedcentrum

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem heeft de beschikking gekregen over het archief van Huis Landfort te Megchelen bij Gendringen (gemeente Oude IJsselstreek).

Het rijk geschakeerde archief is gevormd door Johann Albert Luyken en diens nazaten, die Huis Landfort vanaf 1823 bewoonden. Het archief is recentelijk aan het erfgoedcentrum geschonken door mevrouw Maria Luyken-Henke, weduwe van Albert Luyken.

Veel informatie

Albert Luyken was de vierde en laatste generatie Luyken op Landfort. Hij verkocht het goed in 1970 aan de Stichting Het Geldersch Landschap.

Het Luyken-archief bevat veel informatie over de bewoners en de veranderingen aan huis en buitenplaats vanaf 1823. Persoonlijke bescheiden als dagboeken, reisverslagen en brieven tonen het leven van de welgestelde Duits-Nederlandse familie.

Centrum buitenplaatscultuur

Sinds 2017 is de stichting Erfgoed Landfort (sEL) eigenaar van het landhuis en het omringende terrein. De stichting restaureert, renoveert en revitaliseert Huis Landfort en zal daar tevens een nationaal centrum voor de Nederlandse buitenplaatscultuur vestigen.

Vorig jaar is begonnen met het herstel van het landschapspark volgens het oorspronkelijke ontwerp van Johan David Zocher jr. De opknapbeurt van het in- en exterieur van het landhuis, inclusief herbouw van het koetshuis en herstel van een fruitmuur in de opnieuw aan te leggen moestuin, begint nog dit voorjaar en zal vermoedelijk medio 2021 zijn afgerond. Park en moestuin worden op termijn opengesteld; het landhuis zal louter op aanvraag kunnen worden bezichtigd.

Raadplegen

Vanaf 28 maart is de inventaris van het Luyken-archief op Landfort (SARA 0742) te raadplegen op www.ecal.nu. Vanaf 29 maart is het archief in de studiezaal van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in te zien. www.erfgoedlandfort.nl

Voordracht

Op donderdag 28 maart verzorgt kunsthistoricus René W.Chr. Dessing, directeur van de sEL, in het erfgoedcentrum een lezing over Verleden en toekomst van Huis Landfort.

Er worden oude filmbeelden vertoond en archivaris Peter Bresser van het erfgoedcentrum geeft een toelichting op de inventaris. Inloop: 13.30 uur. Aanvang: 14.00 uur. Opgeven voor 26 maart via info@ecal.nu of 0314-787078. Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Brewinczaal (eerste verdieping), IJsselkade 13, 7001 AN Doetinchem.