Contract voor betere bescherming erfgoed

Vereniging Natuurmonumenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gaan intensiever samenwerken. Vandaag (woensdag 20 juni) hebben zij daartoe op kasteel Hackfort in Vorden een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Natuurmonumenten, de grootste particuliere erfgoedbeschermer in ons land, ziet in de RCE een belangrijke partner bij bescherming en behoud van en kennis over erfgoed.

Roep

Volgens beide instanties klinkt vanuit de samenleving steeds vaker de roep om de herkenbaarheid en identiteit van cultureel erfgoed te behouden en te versterken.

Door samen te werken komen Natuurmonumenten en de rijksdienst naar eigen zeggen beter tegemoet aan die oproep. De samenwerking beoogt het duurzaam veiligstellen van erfgoed en de ontwikkeling ervan.

Natuurmonumenten en de RCE willen erfgoederen bovendien meer ‘beleefbaar’ maken, bijvoorbeeld door ze open te stellen voor publiek. Ook kennisontwikkeling en -uitwisseling maken onderdeel uit van de samenwerking.

Hackfort

De feestelijke ondertekening van het contract door Marc van den Tweel (directeur Natuurmonumenten) en Susan Lammers (algemeen directeur RCE) was niet toevallig op kasteel Hackfort. Het komende jaar wordt het kasteel gerenoveerd, dankzij advies en kennis van de RCE.

Naar verwachting is de renovatie in 2019 afgerond, waarna delen van het kasteel in de Achterhoek ingericht zijn als vakantieappartementen en expositieruimte. Tijdens de werkzaamheden is het mogelijk een kijkje achter de schermen te nemen. Daarover staat te zijner tijd meer op www.natuurmonumenten.nl/indesteigers

Rijksdienst

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), onderdeel van het ministerie van OCW, adviseert en inspireert bij behoud, duurzame ontwikkeling en toegankelijkheid van het meest waardevolle erfgoed van Nederland. Op het gebied van monumentenzorg, archeologie, historisch landschap en museale collecties voert de dienst wet- en regelgeving uit.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten telt meer dan 700.000 leden en donateurs, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland.

De vereniging beheert circa 107.000 hectare natuurgebied en stelt dit open voor bezoekers. Vorig jaar bracht Natuurmonumenten haar nieuwe Erfgoedvisie uit, waarin zij de ambitie uitspreekt samen met verenigingen, organisaties, onderwijsinstellingen en alle Nederlanders een krachtige beweging te zijn voor het erfgoed in ons land.

Van den Tweel: “In de gebieden van Natuurmonumenten bevinden zich 1.300 historische gebouwen, 400 archeologisch waardevolle plekken, 60 buitenplaatsen, 15 forten, 25 eendenkooien en 550 kilometer landschapselementen als houtwallen, dijken en knotbomen. De samenwerking met de RCE gaat ons enorm helpen bij het beschermen en beleefbaar maken ervan”.

Foto: Kasteel Hackfort in Vorden.