Ga naar de inhoud

Coolsingelziekenhuispoortje Rotterdam nu monument

Het Coolsingelziekenhuispoortje op de Lijnbaan is door de gemeente Rotterdam aangewezen als monument.

Het poortje en de grote plataan erachter vormen de enige overblijfselselen van het Coolsingelziekenhuis. Het hospitaal, ontworpen door stadsarchitect Willem Nicolaas Rose, werd in 1848 in gebruik genomen en gold destijds als het modernste ziekenhuis van Europa.

In de decennia daarna is het complex diverse malen uitgebreid. Het poortje werd in 1885 opgericht en bood toegang tot het ziekenhuisterrein aan de Crispijnstraat, waar paviljoens stonden voor de behandeling van patiënten met besmettelijke ziekten.

Tijdens het bombardement van 14 mei 1940 is het hoofdgebouw, ondanks een groot rood kruis op het dak, vrijwel volledig verwoest. Op het terrein erachter bleven enkele paviljoens, de plataan en de ommuring met het poortje gespaard. Dit gedeelte van het ziekenhuis bleef tot in 1961 in gebruik.

Ontmanteld

Het poortje is daarna op voorstel van Historisch Genootschap Roterodamum voorzichtig steen voor steen ontmanteld en opgeslagen. In 1968 werd het, enkele tientallen meters van zijn oorspronkelijke plaats en 180 graden gedraaid, op zijn huidige lokatie op de Lijnbaan weer opgebouwd.

De plek waar het poortje staat valt binnen het voormalige ziekenhuisterrein. Het plein aan de Lijnbaan werd vervolgens bewust om de oude plataan en het poortje heen gebouwd.

In 2015 was sprake van verplaatsing van het poortje naar het Erasmus Medisch Centrum. Verschillende erfgoedverenigingen waren daar tegen, omdat het object daarmee zijn historische locatie zou verliezen. Dat was voor erfgoedvereniging Heemschut aanleiding een aanvraag voor aanwijzing als gemeentelijk monument bij het stadsbestuur in te dienen. Die aanvraag is gehonoreerd. De gemeente Rotterdam had in de tussentijd ook besloten een eigen monumentenschildje te ontwikkelen.

Op 9 september 2017 is het eerste gemeentelijke monumentenschildje op het Coolsingelziekenhuispoortje onthuld door burgerraadslid Mark de Boer (CU/SGP), initiatiefnemer van het Rotterdamse erfgoedbeleid, en Robert Bons, voorzitter van de Eigenaren Vereniging Lijnbaan.