Ga naar de inhoud

Cultureel erfgoedjaar: molens in de Weerribben

Cultureel erfgoedjaar: molens in de Weerribben

2018 is  Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, een initiatief van de Europese commissie om mensen in contact te brengen met het vaak verborgen en onbekende erfgoed.

Staatsbosbeheer verbindt zich aan het Erfgoedjaar door maandelijks een van haar cultuurhistorische parels in de kijker te zetten. Voor maart is zijn dat de molens in de Weerribben.

Laagveenmoeras

Nationaal Park Weerribben-Wieden is een van de grootste laagveenmoerassen in Noordwest Europa. De prachtige patronen in dit waterrijke gebied zijn ontstaan door de mens.

Eeuwenlang is er geploeterd om te overleven en een bestaan op te bouwen. Er werd verveend, turf gewonnen en riet gesneden. Wonen en werken in een laagveenmoeras betekent leven met water. Naast de grote waterplassen, is het een wirwar van kleine natte landjes en smalle waterloopjes.

Spinnenkopmolens

In het verleden stonden in de Weerribbren vooral houten spinnenkopmolens. Die zijn er echter bijna niet meer, nu staan er veel kleine moderne windmolentjes van metaal.

Ze worden ingezet in de bemaling van het gebied, zodat de kleine landjes nog net begaanbaar zijn om er bijvoorbeeld te kunnen maaien en hooien, maar zelfs om er vee te kunnen laten grazen.

Fietsexcursie

De boswachter houdt deze maand een aantal fietsexcursies in de Weerribben. Water is nog steeds de levensader in het gebied. Onderweg vernemen deelnemers wetenswaardigheden over dit door mensenhanden gemaakte landschap. Bij spinnenkopmolen De Wicher wordt een tussenstop gemaakt.