Ga naar de inhoud

Derde NMo-kennisbijeenkomst: Monumenten en aardbevingsgebieden

kennisbijeenkomst

kennisbijeenkomstMonumenten en aardbevingsgebieden is het onderwerp van de derde kennisbijeenkomst op rij van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) op donderdag 8 juni. Plaats van handeling: Abdijkerk klooster Aduard (Groningen). Aanvang 13.00 uur, einde 17.00 uur.

Aardbevingen gerelateerd aan de gaswinning in Noord-Nederland zijn een regelmatig terugkerend nieuwsitem. Diverse soorten gebouwen ondervinden door de bevingen schade. Ook monumenten hebben ermee te maken.

Vragen

Wat te doen als een monument wordt getroffen door een aardbeving? Hoe kan schade vooraf worden beperkt? Is een nulmeting zinvol en hoe kan men kwetsbare punten herkennen? Hoe zit het met schadevergoedingen? En wat kunnen we leren van ervaringen uit aardbevingsgebieden buiten Nederland, zoals Italië, Nepal en Japan?

Mogelijke antwoorden

Aan de hand van lezingen, afgesloten met een interactieve paneldiscussie, wordt op zoek gegaan naar mogelijke antwoorden op deze vragen.

Sprekers zijn Eveline de Weerd, onderzoeker bij het Prins Claus Fonds, Eefje van Duin, adviseur cultureel erfgoed, Libau (Groningen) en Ihsan Bal, lector aardbevingsbestendig bouwen aan de Hanzehogeschool Groningen.

Dagvoorzitter is onderzoeker Charlotte van Emstede, werkzaam aan de Universiteit Maastricht.

Vooraf aanmelden

Deelname aan de middag is gratis. Vooraf aanmelden via een email aan info@nationalemonumentenorganisatie.nl. Bezoekers kunnen tussen 13.00 uur en14.00 uur op eigen gelegenheid de Abdijkerk bekijken. Adres: Abdijkerk klooster Aduard, Burgemeester Seinenstraat 42, 9831 PX Aduard.

De vierde NMo-kennisbijeenkomst in 2017 is op donderdag 12 oktober bij de Nationale Monumentenorganisatie te Amersfoort. Onderwerp: Samenwerking in monumentenland.