Ga naar de inhoud

Digitale toegang openbare overheidsarchieven Leiden e.o. verzekerd

Na een succesvolle pilot in 2016 hebben het Noord-Hollands Archief, de gemeente Leiden en Erfgoed Leiden en Omstreken besloten hun samenwerking voort te zetten om de digitale archieven van Leiden en regio duurzaam toegankelijk te houden. Directeur Lieuwe Zoodsma van het Noord-Hollands Archief en Ariela Netiv, directeur van Erfgoed Leiden en Omstreken, hebben de intentieverklaring daartoe ondertekend.

Met de overeenkomst zijn inwoners van Leiden en omstreken ook in de verre toekomst verzekerd van digitale toegang tot openbare overheidsarchieven.

Plicht

Gemeenten hebben de wettelijke plicht ervoor te zorgen dat digitaal gevormd archief raadpleegbaar is. Het Noord-Hollands Archief beschikt sinds 2015 over een zogenoemd e-Depot, waarin digitaal gevormde informatie veilig en voor lang bewaard wordt.

“Wij weten hoe we perkament uit de Middeleeuwen kunnen behouden en conserveren, maar het bewaren van digitaal gevormde informatie is een nieuwe tak van sport. Met de samenwerking hebben we een belangrijke stap gezet ook die informatie zonder kwaliteitsverlies voor de eeuwigheid te behouden”, aldus directeur Netiv van Erfgoed Leiden en Omstreken.

Infrastructuur

Digitalisering en digitaal werken bij overheden zorgen er voor dat overheidsarchieven in toenemende mate digitale informatie bevatten. Het e-Depot van het Noord-Hollands Archief is een operationele bewaarplaats voor het duurzaam toegankelijk bewaren van digitale archieven.

“Net als andere Regionale Historische Centra in Nederland maken we gebruik van de digitale infrastructuur van het Nationaal Archief”, zegt directeur Zoodsma van het Noord-Hollands Archief. “Dit jaar zijn we begonnen met het aansluiten van archiefvormers op ons e-Depot. Daarmee zijn en blijven de archieven ook in de toekomst toegankelijk. Ik ben blij dat we in Erfgoed Leiden en Omstreken en de gemeente Leiden onze eerste partners hebben gevonden, waarmee we als overheidsorganisaties samen invulling geven aan het duurzaam toegankelijk houden van digitale informatie”:

Foto: Ariela Netiv en Lieuwe Zoodsma ondertekenen de intentieverklaring (foto Fotostudio René Vervloet).