Ga naar de inhoud

Duurzaamheid thema Week van de Begraafplaats

 

Duurzaamheid is het thema van de Week van de Begraafplaats, die voor de vierde maal wordt gehouden. Met de slogan Begraven natúúrlijk wordt van 27 mei tot en met 4 juni het duurzame karakter van begraven en begraafplaatsen onder de aandacht gebracht van een breed publiek.

Na de persoonlijke uitvaart krijgt de duurzame uitvaart volgens de organisatie tegenwoordig steeds meer aandacht. Verschillende uitvaartondernemers bieden hun klanten in dat kader tal van mogelijkheden: van kisten, grafmonumenten en urnen tot catering met lokale producten.

“Wie voor begraven kiest, kiest voor een groene vorm van uitvaartverzorging. Bij duurzaamheid op begraafplaatsen wordt gelet op milieuaspecten (herkomst en (her)gebruik van grafmonumenten, ecologisch groenbeheer) en sociale aspecten (hoe zijn de arbeidsomstandigheden, wordt er respectvol met klanten omgegaan?)”.

In de Week van de Begraafplaats laten circa honderd begraafplaatsen zich van hun duurzame kant zien. Ze houden open dagen in samenwerking met uitvaartondernemers, steenhouwers, bloemisten, cateraars en educatieve en natuurorganisaties. Ook staan lezingen, rondleidingen, excursies, muziekuitvoeringen en kinderactiviteiten gepland.

De Begraafplaats, het tijdschrift voor begraafplaatsbeheerders, besteedt dit jaar in diverse artikelen ruim aandacht aan het thema Duurzaamheid. Stichting Terebinth, een van de medeorganisatoren, brengt rond de week een katern uit over het thema. www.weekvandebegraafplaats.nl

Foto: Begraafplaats Bergklooster (Zwolle) is een van de voorlopers op het gebied van duurzaam begraafplaatsbeheer.