Ga naar de inhoud

Eerdere bomenkap Park Huis Doorn gaat niet door

De bejaarde bomen van Park Huis Doorn takelen steeds meer af. Lange periodes van droogte doen daar een schepje bovenop. Door gesprekken met buurtbewoners is er nu een nieuw plan van aanpak. “Het plan moedigt natuurkwaliteit en biodiversiteit aan. Zo bewaren we iets moois”, zegt parkbeheerder het Rijksvastgoedbedrijf.

Al sinds het ontstaan van Park Huis Doorn rond de achttiende eeuw verandert de samenstelling van bomen en struiken in het sprookjesachtige park op de Utrechtse Heuvelrug. Nu zijn aanpassingen nodig omdat de natuur achteruitgaat.

Om het park veilig te stellen voor toekomstige generaties, is ingrijpen volgens het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) onontkoombaar. Projecteider Roy Slond neemt met eigen ogen de achteruitgang van de natuur waar. “Je ziet sterfte aan takken waardoor het bovenste deel van een aantal bomen eruit valt. Deze oude bomen blijven kaal tijdens bloei. Door langere periodes van sterke droogte, neemt het verval verder toe. Actie is nodig. Als beheerder van het monumentale park is het de taak van het RVB om de natuur van het landgoed een steuntje in de rug te geven. Het definitief ontwerp doet dat”.

Dubbele dwarslaan

In een eerder plan om de natuurkwaliteit te verbeteren, stond het kappen van 484 beukenbomen om ongelukken te voorkomen. Ook het kappen en opnieuw planten van de dubbele dwarslaan maakte er onderdeel van uit. Door gesprekken met buurtbewoners is dat plan gewijzigd. Slond: “Uitvoering van de originele voornemens zou op sommige plekken heel snel een verdunning van het bos betekenen. Omwonenden en belangengroepen spraken zich hiertegen uit. Als overheid wil je de omgeving meenemen in de plannen. Daarom hebben we veel energie gestoken in een door de buurt gesteund nieuw plan waarvan wij denken dat het bijdraagt aan het behoud van iets moois”.

Verschillende informatiesessies met bewoners in de omgeving en gesprekken met experts hebben geleid tot het definitief ontwerp van Park Huis Doorn. In het nieuwe plan blijft de dubbele dwarslaan. “We vervangen verouderde bomen stap voor stap door jonge. Deze actie bestrijkt een lange periode”, weet Slond.

Het nieuwe ontwerp betekent door het maken van een nieuwe toegang ook een verbetering van de logistiek voor Huis Doorn. Volgens de projectleider van het RVB moet hiervoor een paar bomen wijken. “Met de nieuwe toegang beschermen we het oude poortgebouw, waar nu de vrachtwagens doorheen moeten”.

Verder is in het nieuwe plan veel aandacht voor lage beplanting. Door een te dicht bos en dus weinig zonlicht op de bodem, krijgen deze planten weinig kans. “Het weghalen van een paar bomen leidt tot meer verschillende plantensoorten. Dat zal de natuurkwaliteit en biodiversiteit goed doen. Zo geven we het park een impuls en de omgeving en bezoekers iets prachtigs terug”.

Geschiedenis en natuur

Een combinatie van andere maatregelen moet ervoor zorgen dat Park Huis Doorn in ere herstelt. “Het is belangrijk de waterhuishouding op een goed niveau te brengen”, verklaart Slond. “Langer regenwater vasthouden door slimme acties brengt het grondwater op peil en zorgt voor betere weerstand van de bomen tegen droogte”.

Ook onderdelen aan de geschiedenis van het landgoed komen terug. Onder andere de iconische ‘Automobile Vorfahrt’ aan de voorzijde van Huis Doorn krijgt veel historische aandacht. Deze centrale oprit keert door de aanleg van mooie beplanting volgens het RVB terug in de glorie van ongeveer honderd jaar geleden.

Veiligheid

Naast uitvoering van het nieuwe plan is in het park directe actie nodig. Zo is uit onderzoek naar voren gekomen dat een aantal bomen dusdanig is verouderd dat de veiligheid van bezoekers gevaar loopt.

“We willen natuurlijk niet dat een dikke tak van een grote beuk onverwacht op iemand valt, met alle gevolgen van dien”, zegt Slond. ”Om ongelukken te voorkomen, is al een aantal paden afgesloten. De kap van gevaarlijke bomen is noodzakelijk, maar blijft beperkt. Het snoeien van dood hout en toppen van kronen staat voorop. Wij doen dit alles niet alleen voor onze generatie, maar ook voor de mensen na ons. Zij moeten evenzeer van het betoverende park kunnen genieten”.

Definitief ontwerp opvragen?

Het definitief ontwerp van Park Huis Doorn is op te vragen via het Contactformulier Rijksoverheid. Geef bij uw vraag aan dat het om een vraag gaat aan het Rijksvastgoedbedrijf over het definitief ontwerp van Park Huis Doorn.

Foto: Omdat de natuur achteruitgaat zijn in het sprookjesachtige Park Huis Doorn op de Utrechtse Heuvelrug aanpassingen nodig (foto Rijksvastgoedbedrijf).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.