Ga naar de inhoud

ErfgoedLab Brabant helpt initiatiefnemers bij herbestemming rijksmonumenten

Eigenaren van rijksmonumenten in Noord-Brabant die voor een herbestemmingsopgave staan maar er vanwege de complexiteit niet uitkomen, kunnen vanaf nu kosteloos een beroep doen op ErfgoedLab Brabant. Het nieuwe onafhankelijke ‘platform voor herbestemmingsvraagstukken’, gefinancierd door de provincie Noord-Brabant, wil beweging in de monumentenmarkt stimuleren door eigenaren en initiatiefnemers te ondersteunen en adviseren.

Voor een deel van de circa 6.000 Brabantse rijksmonumenten is de toekomst ongewis: het doel waartoe het monument ooit gebouwd was, is in de loop van de jaren achterhaald. Door het ontbreken van een passende hedendaagse functie met sluitende exploitatie, gecombineerd met de hoge kosten van restauratie en onderhoud, dreigt na leegstand verval, en uiteindelijk sloop.

Gemis aan kennis en ervaring

In hun ambitie een nieuwe bestemming te ontwikkelen lopen eigenaren en initiatiefnemers vaak vast in de complexiteit van het herbestemmingsproces. Velen missen daartoe de kennis en ervaring die nodig is om een dergelijk lastig proces tot een goed einde te brengen. ErfgoedLab Brabant haakt aan op initiatieven die een extra impuls kunnen gebruiken en wil tegelijkertijd vraagbaak, gids, intermediair, lobbyist en netwerker zijn.

René Hanssen, directeur ErfgoedLab Brabant: “Vanuit het lab gaan wij initiatiefnemers ondersteunen met advies en vouchers waarmee ze expertise en ondersteuning kunnen inkopen. Het platform voor herbestemmingsvraagstukken is vanaf vandaag geopend. We staan klaar om te helpen.”

Vouchers

De vouchers kunnen worden aangevraagd via www.erfgoedlabbrabant.nl

Iedere voucher heeft een waarde van maximaal 5.000 euro. De regeling biedt de mogelijkheid per project meerdere vouchers aan te vragen. Daarmee kan, afhankelijk van de fase van het project, expertise en ondersteuning worden ingekocht op het gebied van haalbaarheidsonderzoeken, kostenramingen en conceptontwikkeling.

Het erfgoedlab gaat een en ander naar eigen zeggen ook proactief bij gemeenteambtenaren en wethouders onder de aandacht brengen. De stimuleringsregeling loopt eind 2018. Bij gebleken succes wordt zij verlengd.

ErfgoedLAB Brabant is een initiatief van het Monumentenfonds Brabant in samenwerking met de provincie Noord-Brabant.