Erfgoedorganisaties tegen sloop Heerenveens koetshuis

Erfgoedvereniging Bond Heemschut, het Cuypersgenootschap en de Werkgroep Oud-Heerenveen strijden samen voor behoud van het unieke koetshuis van villa Woudoord in Heerenveen. De huidige eigenaar wil het koetshuis uit 1908 slopen om plaats te maken voor een parkeerplaats.

De erfgoedorganisaties hebben bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente Heerenveen om de geplande gemeentelijke monumentenstatus op verzoek van de eigenaar niet te verlenen. Daarmee komt de weg vrij voor sloop.

Doodzonde

Doodzonde, zeggen de erfgoedbeschermers. “Villa Woudoord en het koetshuis zijn in 1908 als een geheel ontworpen door de beroemde architect K.P.C. de Bazel. Sloop van het koetshuis zou het monumentale complex verminken en dat is heel jammer”, zegt voorzitter Paula Voorthuijsen van de Fryske commissie van Heemschut.

Volgens de eigenaar verkeert het koetshuis in slechte staat en moet het daarom worden afgebroken. De drie erfgoedorganisaties bestrijden dat: de technische staat is huns inziens prima, er is alleen sprake van ernstig achterstallig onderhoud.

Bezwaren naar commissie

De grieven zijn inmiddels naar de gemeente Heerenveen gestuurd. Die zal de inhoudelijke bezwaren aan een onafhankelijke commissie voorleggen. Een proces dat nog maanden kan duren.

De erfgoedorganisaties denken dat ze een goede kans maken om de monumentenstatus alsnog verleend te krijgen, want de onderbouwing van het college van B en W om de monumentenstatus niet te verlenen rammelt volgens Heemschut, het Cuypersgenootschap en Oud-Heerenveen aan alle kanten.