Erfgoedprijs voor watertoren Turfmarkt

Nijhuis Bouw uit Rijssen en 19 Het Atelier Architecten bouwden met veel zorg en aandacht voor de geschiedenis de watertoren aan de Turfmarkt in Zwolle om tot icoon voor de stad met appartementen.

Daarvoor krijgen zij – met de bewoners – de Erfgoedprijs Zwolle-Kampen 2019. Rond zaterdag 14 september (Open Monumentendag) overhandigen de gemeenten Zwolle en Kampen de award.

Samenstel van gebouwen

De Zwolse watertoren werd in 1892 neergezet met als doel druk te behouden op de waterleidingen van de stad. In de jaren ’50 van de vorige eeuw brokkelde het metselwerk van de toren af. Een getroffen kind overleed.

Vervolgens werd een nieuwe schil om (een deel van) de oude toren gebouwd. Dat bijzondere samenstel van gebouwen heeft hoge cultuurhistorische waarde voor de hoofdstad van Overijssel.

Het uiteindelijke ontwerp van 19 Het Atelier Architecten met appartementen grijpt terug op de geschiedenis en laat de historische romp zien. Aan en op die romp werd een nieuwe omhulling aangebracht, die herinnert aan de latere schil, inclusief het lokaal bekende groenkoperen meerzijdig puntdak.

Nieuw icoon voor de stad

Nijhuis Bouw is al jaren eigenaar van de watertoren en heeft samen met 19 Het Atelier Architecten door middel van passende herbestemming een nieuw icoon voor de stad gebouwd met een belangrijke uitstraling op de buurt. Met de zorgvuldige herbestemming is het bijzondere industrieel erfgoed volgens beide partijen weer klaar voor de toekomst

Eervolle vermelding

Een eervolle vermelding in het kader van de Erfgoedprijs Zwolle-Kampen 2019 is er voor IJsselheem en de stichting Vrienden Theodorakapel vanwege behoud en herbestemming van de Theodorakapel in de Kamperpoort. Ook Brandweer IJsselland krijgt een eervolle vermelding vanwege haar accuraat optreden bij monumentbranden.

Erfgoedprijs Zwolle-Kampen

Sinds 2008 hebben Kampen en Zwolle een gezamenlijke erfgoedprijs, als waardering voor de inzet van het restaureren, beheren en in stand houden van cultuurhistorisch erfgoed. Ieder jaar wordt de award uitgereikt, afwisselend in Zwolle en Kampen. Aan de prijs zijn een oorkonde en een geldbedrag van 1.000 euro verbonden.