Ga naar de inhoud

Europees jaar voor het cultureel erfgoed in 2018 stap dichterbij

cultureel erfgoed

cultureel erfgoed

Het Europees Parlement (EP) ondersteunt het voorstel om 2018 aan te wijzen als Europees jaar voor het cultureel erfgoed. Medio mei wordt het definitieve akkoord verwacht.

Het jaar biedt de kans het rijke erfgoed van de EU-landen in Europees perspectief te laten zien en te verbinden met maatschappelijk relevante ontwikkelingen.

Het Europees jaar voor het cultureel erfgoed is bedoeld om de rol van het erfgoed in culturele diversiteit en dialoog te bevorderen. Ook kan de bijdrage van erfgoed aan de samenleving en de economie beter voor het voetlicht worden gebracht. Bijvoorbeeld door links te leggen met innovaties in creatieve sectoren en het bevorderen van duurzame ontwikkeling, zoals duurzaam toerisme. Voor beheer en behoud van het cultureel erfgoed is het volgens het EP van belang dat een zo breed en divers mogelijk publiek betrokken is en ervan geniet.

Impuls

Het organiseren van een Europees jaar kan een extra impuls geven aan zaken die in Europa en in Nederland al plaatsvinden. Ons land staat dan ook positief tegenover de organisatie van het Europees jaar voor het Cultureel Erfgoed in 2018.

Het biedt volgens het kabinet Rutte II de kans het rijke erfgoed in eigen land en daarbuiten onder de aandacht te brengen. Een en ander valt samen met het jaar waarin Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is.

Voor de zomer komt meer informatie beschikbaar over hoe het jaar in Nederland georganiseerd wordt en wie daarbij betrokken zijn.

Foto: De fontein (1920) bij het Vredespaleis in Den Haag.