Ga naar de inhoud

Feestelijke opening Molukse kerk Eben-Haëzer in Appingedam

Het restaureren en bouwkundig versterken van de Molukse kerk Eben-Haëzer in Appingedam is afgerond. Op vrijdag 10 november wordt het vernieuwde godshuis officieel geopend door Commissaris van de Koning René Paas. Op zaterdag 11 november is er vervolgens een open dag voor iedereen die de kerk wil bekijken.

Met de restauratie en het bouwkundig versterken is in februari een begin gemaakt. De werkzaamheden betroffen vooral het opknappen van het dak, kozijnen, ramen en deuren, vloeren en het schilderwerk. Tegelijkertijd is de kerk bouwkundig versterkt. Dit om het gebouw bestendig te maken tegen bevingen. De inrichting is aangepakt en het pand is nu geschikt voor veelzijdig gebruik als kerk, wijkgebouw, ontmoetings- en informatiecentrum.

Bijzonder belang

In de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Nederland is de kerk in Appingedam van bijzonder belang. Het gebouw is van cultuurhistorische en architectonische waarde: het is de eerste Molukse kerk in de eerste Molukse woonwijk van Nederland.

De kerk dateert van 1960 en de benaming in de stukken van het gebouw als ‘semipermanent’ spreekt boekdelen. In 2013 is het tot beschermd rijksmonument verklaard: ‘semipermanent’ werd permanent. Een jaar later is de kerk overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Het gebouw is en blijft in gebruik door de actieve Molukse gemeenschap van Appingedam.

Herbestemming

Omdat de kerk het centrum is van kerkelijke en culturele activiteiten van de Molukse gemeenschap, krijgt het godshuis een multifunctionele bestemming. Nieuw is een informatiepunt over de Molukse geschiedenis. Door zijn vorm en geschiedenis is het gebouw volgens de SOGK uitermate geschikt om het verhaal van de Molukse gemeenschap van Nederland te vertellen.

Publicatie

Ter gelegenheid van de opening geeft de Stichting Oude Groninger Kerken een publicatie uit onder de titel Stille getuigenis van een tijdelijk bestaan – Over Molukse kindergraven en het leven in Woonoord Carel Coenraadpolder. De uitgave, deel 19 in de Kerkhovenreeks van de SOGK, werd geschreven door Inge Dekker en is gebaseerd op bestaande literatuur en aanvullende interviews.

Officiële opening

De officiële opening door Commissaris van de Koning René Paas vindt plaats op vrijdag 10 november als onderdeel van een breed programma van 14.00 uur – 17.00 uur. Met bijdragen uit de Molukse gemeenschap en cultuurhistorische hoek (Fridus Steijlen van de VU Amsterdam en directeur Susan Lammers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). De bijeenkomst is louter voor genodigden toegankelijk.

Open dag

De open dag voor iedereen is op zaterdag 11 november van 10.00 uur – 17.00 uur. Er zijn rondleidingen en muzikale optredens uit de Molukse gemeenschap.

Foto: de Molukse kerk Eben-Haëzer in Appingedam in volle glorie (foto Johnny Pattipeiluhu).