Ga naar de inhoud

Feijenoord City 2.0 meer dan louter wonen

Het college van B en  W van Rotterdam heeft nieuwe plannen naar de gemeenteraad gestuurd voor wat genoemd wordt Feyenoord City 2.0. Daartoe zijn de Gebiedsvisie Stadionpark uit 2018 en het daaronder vallende Masterplan Feyenoord City uit 2019 herzien. Naar verwachting velt de gemeenteraad in mei een oordeel. Nieuwe plannen waren nodig omdat de Raad van State eind 2022 een streep trok door het eerdere bestemmingsplan en de plannen voor een nieuw stadion niet doorgingen.

In Feyenoord City 2.0. blijft De Kuip een voetbalstadion en komt er een nieuwe stadsbrug en een nieuw treinstation Stadionpark. Het plan maakt ruimte voor 7.000 – 9.500 woningen en circa 350.000 vierkante meter voor bedrijven, onderwijs, maatschappelijke voorzieningen, recreatie en sport. Voor de locatie waar in de oude voornemens een nieuw stadion was gepland, is een ambitiedocument Waterkant opgesteld. Als al deze plannen werkelijkheid worden, ontstaat een nieuw centrum op Rotterdam Zuid met een aantrekkelijke rivieroever, waar heel de Maasstad van kan genieten.

Groen

Op de tekeningen is goed te zien dat aan de rivier een groen gebied ontstaat. Met het getijdenpark en de rivierpromenade, krijgt Rotterdam een nieuwe bestemming om te recreëren of te (water)sporten. Het Rondje Stadionpark verbindt verschillende gebieden en geeft mensen de kans om te wandelen, skaten en hardlopen. Feyenoord City 2.0 en de omliggende wijken worden op elkaar aangesloten met nieuwe routes over het spoor. Hiermee wordt bijvoorbeeld Hillesluis beter verbonden met de rivier.

Volgens wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen) zorgt het plan ervoor dat Feyenoord City een prettige plek wordt van en voor alle Rotterdammers. “Maar vóóral bewoners van de omliggende wijken gaan van het nieuwe gebied profiteren”.

Met de bewoners

Bij het uitdenken van het masterplan en het ambitiedocument Waterkant zijn bewoners en ondernemers uit Hillesluis, Feijenoord en Afrikaanderwijk nauw betrokken. De uitkomsten van de gesprekken zijn met hulp van de betrokken ontwerpbureaus EFFEKT, OMA en LOLA, de stichting Stigam en specialisten van de gemeente verwerkt in de plannen.

Bouwen

De Waterkant is goed voor 4.000 woningen, ondergronds parkeren, veel voorzieningen en goede verbindingen. Daarnaast komen er 4.000 à 5.000 huizen bij, verdeeld over de Veranda, Stadiondriehoek en Stationsomgeving Hillesluis.

Maatschappelijke impact

Feyenoord City 2.0 richt zich op méér dan bouwen alleen. Over de maatschappelijke functie zijn veel ideeën van bewoners, ondernemers en andere partijen in de voornemens  verwerkt. Zo creëert het plan randvoorwaarden voor talentontwikkeling, plaatsen voor urban culture, laagdrempelige ontmoetingsplekken en werkgelegenheid. Er komt maatschappelijke bedrijfsruimte, bijvoorbeeld voor ondernemers die zich richten op het opleiden en ontwikkelen van jongeren uit de omgeving. Ook zal er ruimte zijn voor dagbesteding of het organiseren van zorgverlening dichtbij de behoefte.

Private samenwerking

Het eerste deel van de woningbouw Feyenoord City wordt gerealiseerd door Gebiedsontwikkeling aan de Maas (Stigam) en de bij de stichting aangesloten projectontwikkelaars. Stigam staat geheel achter de plannen en heeft deze als uitgangspunt genomen voor haar eigen, private grondexploitatie. Op basis van de nieuwe plannen en de grondexploitatie maakt Stigam de financiering hiervoor verder rond.

Eerste paal

Om snel te kunnen beginnen, vragen burgemeester en wethouders de gemeenteraad om voor de zomer een aantal projectbestemmingsplannen vast te stellen. Zeegers: “In de loop van 2025 starten we met de aanleg van het Getijdenpark Feyenoord. Dat wordt een prachtig project en een van de grote trekkers van Feyenoord City. Het getijdenpark komt tussen het Eiland van Brienenoord en het Mallegat, aan de oevers van de Maas”.

Bouwen in fases

Feyenoord City wordt de komende tien jaar in fases tot stand gebracht. De bouw van De Waterkant begint in de loop van 2027. Voor de Veranda en de Stadiondriehoek is de start nog niet vastgesteld.

In Hillesluis moet eerst het spoorwegemplacement worden verwijderd voor een begin kan worden gemaakt met nieuwbouw. De mogelijkheden van verplaatsing worden onderzocht. De verwachting is dat dat zeker niet voor 2030 gebeurt en daarmee hangt ook de bouw van een nieuw station Stadionpark samen. In diezelfde periode is ook duidelijk waar de stadsbrug precies gaat aanlanden.

Foto: Groen krijgt een prominente plaats in de plannen van Feyenoord City 2.0 (concept EFFEKT, OMA, LOLA).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.