Ga naar de inhoud

Funerair erfgoed Hoorn gemeentelijk monument

Hoorn wil zeven karakteristieke grafmonumenten en het oudste deel van de begraafplaats Keern aanwijzen als gemeentelijk monument. Daarmee beoogt de plaatselijke overheid dit funeraire erfgoed en zijn bijbehorende verhalen te behouden voor de toekomst.

Het voornemen van het stadsbestuur is de uitkomst van uitgebreid cultuurhistorisch onderzoek op verzoek van o.a. de Vereniging Oud Hoorn.

De begraafplaats aan het Keern bevat bijzondere grafmonumenten en graven van onder anderen burgemeesters en ereburgers van Hoorn. Het berghuisje ter plaatse was al gemeentelijk monument. Nu gaat het om het deel dat tussen 1830 en 1958 is ontstaan (foto).

Verder betreft het:

  • Op de begraafplaats Berkhouterweg het grafmonument van Aafje Dell en Dieuwtje van Vliet;
  • Op de algemene begraafplaats Zwaag het grafmonument van burgemeester Ooijevaar en het grafmonument van burgemeester Dibbits;
  • Op de protestantse begraafplaats Blokker het grafmonument van schoolmeester Mantel en het grafmonument van burgemeester J. Koster;
  • Op de rooms-katholieke begraafplaats Blokker het zustergraf uit 1922;
  • Op de rooms-katholieke begraafplaats Zwaag het grafmonument van burgemeester J. Wiering.

De gemeente Hoorn heeft de betrokken eigenaren en rechthebbenden geïnformeerd over haar voornemen en om een reactie gevraagd. Na het advies van de Commissie voor Monumenten en Welstand neemt het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit.