Ga naar de inhoud

Gedenksteen in Grote Kerk Schermerhorn zonder graf?

Om nu te zeggen dat de vriendenvereniging van Stadsherstel Amsterdam wordt overspoeld met aanvragen voor stukjes ‘eigen’ kerkvloer in de vorm van gedenkstenen in de Grote Kerk van Schermerhorn is overdreven. Toch is het een nieuw fenomeen. Veel mensen blijken in het godshuis een steen te willen plaatsen met daarop een tekst, illustratie of beide.

Er zijn allerlei trends te bespeuren in beleving van geloof, rouwverwerking, herdenken, begraven en cremeren. Dus waarom geen steen in de kerk waar je zelf een band mee hebt? Stenen met namen uit het verleden krijgen weer een voorname plek in de kerk, zo ondervindt de Grote Kerk in het Alkmaarse dorp.

Mooi voorbeeld is het verzoek van een familie die al generaties in en om Schermerhorn woont. De toren van het godshuis is voor hen een oriëntatiepunt. Dat bracht hen ertoe een eigen zerk aan te vragen met daarin gegraveerd de namen van verschillende generaties. Dat bijzondere idee krijgt nu een vervolg. Een steen brengt de geschiedenis van familie of dorp dichterbij.

Schenking

De betreffende familie was dermate blij met haar gedenksteen, dat ze besloot nog meer te doen. Ze heeft een schenking gedaan aan de vriendenvereniging van Stadsherstel om bij te dragen aan het onderhoud van al het moois.

Want mooi ís de kerk. Alleen al de elf gebrandschilderde ramen getuigen ervan. Een prettige gedachte voor de schenker om op die manier te kunnen helpen alle aanwezige schatten te bewaren.

Heropening

De kerk in Schermerhorn, die op het ogenblik wordt gerestaureerd, heropent op 18 mei haar deuren. De wanden, kap, gevels, interieur en vloer zijn dan onder handen genomen.

Vloerverwarming en isolatie van het gewelf zorgen voor voldoende warmte, waardoor het godshuis het hele jaar kan worden gebruikt. De eerste en toekomstige gedenkstenen liggen er in ieder geval warm bij.

Kostbaar

Onderhoud van een kerk is kostbaar. Stadsherstel Amsterdam weet daar alles van. Ze is ervaren in restauratie, beheer en herbestemming van godshuizen. En dat laatste, die herbestemming, is de crux voor het behoud van de vaak prachtige gebouwen.

Als kersverse eigenaar van de Grote Kerk in Schermerhorn, ziet de organisatie zich gesteld voor de vraag welk exploitatiemodel het beste past binnen de gemeenschap. Huwelijken, exposities, lezingen, een antiekbeurs, muziekvoorstelling, een besloten diner of een combinatie van alle? Mogelijkheden te over. De actieve groep vrijwilligers van de kerk regelde het beheer en de exploitatie al, en vanaf nu helpt Stadsherstel ze een handje.