Ga naar de inhoud

Geld van minister voor herstel molenroeden

molenroeden

molenroeden

Minister Jet Bussemaker (OCW) heeft op donderdag 11mei besloten dat eigenaren van molens die problemen ondervinden met de zogenoemde deelbare molenroeden een financiële regeling krijgen om de reparatie uit te voeren.

Een nadere uitwerking van de regeling wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. “Moleneigenaren mogen niet de dupe worden van een constructiegebrek, waar dat ook is ontstaan”, aldus de bewindsvrouw.

Van de circa 1.200 molens in Nederland staan er zoals eerder in MONUMENTAAL gemeld op het ogenblik 47 stil. Het betreft uitsluitend inrichtingen met deelbare molenroeden. Er blijkt iets mis met de boutverbinding van deze roeden, waardoor niet met zekerheid te zeggen valt of de wieken goed blijven zitten.

Twee oplossingsrichtingen

De afgelopen weken hebben experts het probleem nader bestudeerd. Diverse molenaars en eigenaren van molens hebben in dat kader met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) meegedacht.

Samen zijn ze tot de conclusie gekomen voorlopig twee oplossingsrichtingen uit te werken. De eerste gaat uit van het repareren van de deelbare roeden door ze aan elkaar te lassen. De tweede optie is het vervangen van de deelbare roeden door exemplaren volgens het oude model uit één stuk.

Voorlichting in juni

De afweging van de herstelvarianten, de financiële gevolgen en de invulling van het vervolgtraject worden met de moleneigenaren besproken tijdens een voorlichtingsbijeenkomst begin juni.

Betreffende eigenaren is met nadruk geadviseerd de molens pas weer te laten draaien als dat weer 100 procent veilig kan.