Gratis inspectie voor monumenteigenaren in bevingsgebied

Monumenteigenaren in het aardbevingsgebied kunnen een gratis bouwkundige inspectie aanvragen bij de Stichting Monumentenwacht Groningen. De nationaal coördinator Groningen heeft daarvoor 250.000 euro beschikbaar gesteld. De inspectie is bedoeld om inzicht te geven in de staat en het onderhoud van het pand.

Monumenteigenaren die voldoen aan de voorwaarden kunnen een aanvraag indienen door een e-mail met adres- en contactgegevens te sturen naar de Stichting Monumentenwacht Groningen via aanmeld@monumentenwachtgroningen.nl.

Binnen het beschikbare budget kunnen maximaal 175 bouwkundige inspecties worden uitgevoerd. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de gratis bouwkundige inspectie geldt een aantal voorwaarden.

Zo moet het gebouw rijks- of gemeentelijk monument zijn en in eigendom van de aanvrager. Daarnaast moet het monument in de (voormalige) gemeente Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren of Ten Boer staan. Gebouwen in bezit van de overheid zijn uitgesloten.

Eenmalige nulmeting

De gratis bouwkundige inspectie is een eenmalige nulmeting. Die geeft inzicht in de staat van onderhoud en de gebruikte bouwmaterialen van het monumentale gebouw.

Ook geeft het onderzoek inzicht in de onderhoudswerkzaamheden die zich de komende zes jaar kunnen aandienen. Het rapport kan bovendien goed worden gebruikt bij aanvragen voor subsidie of andere financieringsmogelijkheden. Voorts kan het de basis vormen voor vervolginspecties.

Nota bene: de inspectie is niet bedoeld om te bepalen of het gebouw bestand is tegen aardbevingen en of versterkingsmaatregelen nodig zijn.