Ga naar de inhoud

Heemschut en Cuypersgenootschap vrezen voor interieur monumentale Paterskerk Eindhoven

Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap vrezen voor het interieur van de Paterskerk in Eindhoven in de plannen van DELAmondo. Beide erfgoedverenigingen hebben daarom bij de plaatselijke overheid protest aangetekend.

DELAmondo wil van de kerk, een rijksmonument, een ceremoniehuis maken, maar brengt daarmee volgens de bezwaarmakers het interieur onherstelbare schade toe.

“We zijn verheugd dat er een goede herbestemming komt voor het klooster Mariënhage en de Paterskerk nadat het complex is verlaten door de paters Augustijnen. Daarmee wordt ongewenste leegstand en verval voorkomen. Maar ons protest geldt vooral de plannen tot herinrichting van de Paterskerk”, verklaart  Leo Dubbelaar namens Heemschut en het Cuypersgenootschap.

Geschrokken

Beide erfgoedbeschermers zeggen geschrokken te zijn van het verwijderen van delen van het monumentale kerkinterieur, nog voordat de vergunning is verleend. Zo zijn uit het godshuis de kerkbanken en de kruiswegstaties al verdwenen.

Ook maken Heemschut en Cuypersgenootschap bezwaar tegen het grotendeels verder verwijderen van het interieur. Onder meer het hoogaltaar, de kruisweg, onderdelen van de communiebank, de preekstoel en biechtstoelen dreigen te verdwijnen.

Dubbelaar: “Daardoor treedt niet slechts onacceptabel verlies aan kunst- en cultuurhistorische waarden op, maar verliest het monument zijn essentie”.

Orgel

Bijzonder schrijnend is volgens de erfgoedverenigingen de voorgenomen verwijdering van het orgel uit de Paterskerk – dat niet alleen qua ontwerp van de orgelkas maar ook wat betreft klankkleur speciaal op de architectonische ruimte van de Paterskerk is afgestemd.

Heemschut en Cuypersgenootschap noemen het in dit verband opvallend, dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) grotendeels negatief heeft geadviseerd over de plannen, maar dat dit advies ontbrak bij de ter inzage legging van de plannen.

“Het negatieve advies van de RCE is overtuigend gemotiveerd: biechtstoelen, entreepartij aan de Kanaalstraat, hoogaltaar, preekstoel en orgel dienen naar het oordeel van de RCE in situ behouden te blijven”.

Oproep

Heemschut en het Cuypersgenootschap roepen de gemeente Eindhoven op, op te treden tegen de voorgenomen verwijdering van de kerkbanken en kruiswegstaties. Ze hopen dat het stadsbestuur niet meewerkt aan wat genoemd wordt ‘de verdere aantasting van dit bijzondere kerkinterieur’.