Heemschut: museum, horeca en wonen in Brink 70 Deventer

Vestiging van een museum, een museumwinkel en horeca met daarboven appartementen in Brink 70 doet volledig recht aan de zogenoemde waardering Deventer-Binnenstad.

Reden voor Heemschut Overijssel te kiezen voor deze invulling uit de vier plannen, die de gemeente Deventer op 5 juli voor het oude bibliotheekgebouw heeft gepresenteerd. De erfgoedvereniging hoopt, dat het bestuur van de Koekstad haar keuze volgt.

Bedoelde waardering behoort bij het beleidsadvies cultuurhistorie Deventer-Binnenstad dat de lokale overheid in 2012 liet opstellen door SteenhuisMeurs.

Drager

Volgens de waardering is Brink 70 van architect W.P.C. Knuttel een ‘drager’, een waardevol object, dat (naast Brink 69 als rijksmonument) het beeld, de structuur en het verhaal van het gebied versterkt.

Heemschut omarmt de waardering en vindt dat in het plan de naoorlogse architectuur van vooral het hoekpand goed blijft aansluiten bij de binnenstedelijke structuur. Wel tekent de erfgoedvereniging aan dat er integratie van naoorlogse kunst moet plaatsvinden, w.o. het schervenmozaïek van Daan Weijl, nu nog zichtbaar aan de Kleine Overstraat.

Verder

Verder spreken Heemschut Overijssel navolgende elementen aan:

  • Herstel van het monumentale pand Brink 69;
    • Opwaardering van de entree Kleine Overstraat door nieuwe bebouwing achter het hoekpand, die past in de percelering van de bestaande panden;
    • De poort in de nieuwe bebouwing, die toegang geeft tot de groene binnenplaats;
    • Verruiming van de museale ruimte in Deventer.