Ga naar de inhoud

Hembrugterrein Zaandam te koop voor woningbouw en bedrijven

Het Rijksvastgoedbedrijf zet het Hembrugterrein in Zaandam te koop. De koper kan het terrein ontwikkelen met woningbouw in bestaande monumenten en met nieuwbouw. Daarnaast is er volop ruimte voor bedrijven.

HEMbrug is de afgelopen vijf jaar ontwikkeld tot creatieve, bruisende hotspot in de metropoolregio Amsterdam. Het terrein is ruim 42 hectare groot. De bebouwing kan 180.000 vierkante meter vloeroppervlak beslaan. Voor woningen is maximaal tweederde van de oppervlakte gereserveerd, zodat een interessante mix van werken en wonen blijft bestaan. Te denken valt aan circa 1.000 huizen.

Het Hembrugterrein is het volgende grote terrein dat het Rijksvastgoedbedrijf te koop aanbiedt in de metropoolregio Amsterdam, na het terrein van de Bijlmerbajes en het bouwterrein Oostenburg in hartje Amsterdam. HEMbrug staat te boek als unieke locatie met grote historische waarde.

Monumenten en nieuwbouw

Het Hembrugterrein (1897) werd indertijd gebruikt voor de fabricage voor wapens en munitie, voor verdediging en bevoorrading. Het was het hart van de Stelling van Amsterdam (nu UNESCO-werelderfgoed) en tot de eeuwwisseling in gebruik voor de militaire industrie. Op het bosrijke terrein bevinden zich vijftig rijks- en gemeentemonumenten en tal van andere sporen van de industriële geschiedenis.

Het terrein is grotendeels opnieuw ingericht in nauwe samenwerking tussen het rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad. Veel monumenten zijn opgeknapt en het terrein is opnieuw ingericht met steun van de provincie en de gemeente.

De afgelopen jaren heeft het Rijksvastgoedbedrijf HEMbrug ontwikkeld voor creatieve ondernemers. De bodem is of wordt nog gesaneerd voor het huidige gebruik. De monumenten zijn geschikt te maken voor wonen of werken, het bos vormt straks het groene hart van de ontwikkeling.

Wonen en werken

Met de gemeente Zaanstad zijn plannen gemaakt voor verdere ontwikkeling van het terrein. Er is een concept voor een omgevingsplan vastgesteld en vrijgegeven voor consultatie. Bedoeling is dat er een gebied ontstaat waar wonen, werken, horeca, design en cultuur hand in hand gaan.

Marktpartijen kunnen een strategie opstellen voor de ontwikkeling van het gebied. Partijen met de beste plannen kunnen vervolgens een bod op het terrein doen. De (verkoop-)procedure moet eind van het jaar zijn afgerond.

Ook tijdens de verkoop blijft Het Hembrugterrein vol in bedrijf. Zo zal het Rijksvastgoedbedrijf nog een aantal beeldbepalende monumenten renoveren waar de koper vervolgens snel mee aan de slag kan. Ook is er nog ruimte voor nieuwe ondernemers.

Meer informatie op www.biedboek.nl.