Historische waarde Norgervaart in het geding

De historische waarde van de Norgervaart bij Assen is in het geding. De provincie Drenthe maakt plannen voor een grootschalige reconstructie, maar daarbij wordt volgens de Bond Heemschut geen rekening gehouden met de geschiedenis van de vaarverbinding. Reden voor de erfgoedvereniging stevig aan de bel te trekken.

De weg Norgervaart en de naastgelegen gelijknamige vaart hebben een grote landschapshistorische rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Kolonie Veenhuizen. “In de 19e eeuw werden paupers uit het Westen per schip aangevoerd via de Zuiderzee, Meppel, Drentse Hoofdvaart, Norgervaart en Kolonievaart naar de gestichten van Veenhuizen”, aldus Heemschut in een brandbrief aan het provinciebestuur.

Bovendien wordt er al jaren alom voor gepleit Veenhuizen samen met andere voormalige Koloniën van Weldadigheid op de Werelderfgoedlijst van UNESCO te krijgen.

De vaart zou naar het inzicht van de erfgoedvereniging juist toegankelijk moeten worden gemaakt voor recreatievaart door dammen weg te halen en beweegbare bruggen aan te leggen.

Veiliger

De provincie Drenthe is echter al geruime tijd bezig met plannen om de weg Norgervaart veiliger maken voor overstekende fietsers. Vooral scholieren naar Norg moeten de weg bij de kruising naar de woonwijk Kloosterveen oversteken om op het fietspad te komen. Daarbij hebben zich in het verleden ongelukken voorgedaan.

Sinds geruime tijd staan er noodstoplichten. De weg zal zes meter worden verbreed en het kanaal Norgervaart met ruim twee meter worden versmald. Ook komen er niet beweegbare bruggen over het water, waardoor de Norgervaart niet bevaarbaar wordt.

Overdreven?

Heemschut zegt niet tegen het verbeteren van de verkeersveiligheid te zijn, maar vraagt zich af of de maatregelen die de provincie Drenthe wil nemen ‘niet wat overdreven zijn’.

De verkeersveiligheid op de Norgervaart is haars inziens meer gediend met een maximale snelheid van 60 kilometer per uur, in combinatie met permanente stoplichten bij de oversteekplaatsen voor fietsers.