Hoe een adellijke tafel in een kerk belandde

tafel

Een bijzondere tafel, een uniek verhaal – hoe een adellijke tafel in een kerk belandde is de titel van een bijzondere lezing op zaterdag 13 december in Openluchtmuseum Het Hoogeland te Warffum. De voordracht wordt verzorgd door Yvonne Nijlunsing, consulent behoud beheer/restaurator hout bij het Museumhuis Groningen en lid van de adviescommissie meubelkunst Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Aansluitend geeft Nijlunsing een rondleiding over de expositie De kerk als schatkamer.

De gebeeldhouwde avondmaalstafel waar het in de lezing om draait is afkomstig uit de kerk van Garnwerd. De tafel werd aan het eind van de zeventiende eeuw gemaakt door een witwerker, een timmerman die alleen met zachte houtsoorten mocht werken. Het gebruik van eikenhout was voorbehouden aan de kistenmakers. Die hadden ook hun eigen gilde. Het is een wonder dat een dergelijk tafeltje het zo lang heeft volgehouden. In het midden van de negentiende eeuw is de gammel geworden constructie al verstevigd met een ijzeren band.

Historie en restauratie

Waarschijnlijk stond het meubelstuk eerst in een borg in de omgeving van Garnwerd voordat het in de kerk belandde. Yvonne Nijlunsing verhaalt in haar lezing over de geschiedenis van de tafel en het restauratieproces dat onlangs is afgerond. Alle stappen hiervan zijn nauwkeurig vastgelegd. De restauratie werd door Nijlunsing zelf uitgevoerd samen met Jilt Heidstra (meesterschilder) en Ron Caspers (smid).

De voordracht op 13 december maakt onderdeel uit van een lezingenreeks in het kader van de expositie De kerk als schatkamer – De keuze van Museum Catharijneconvent, die tot 15 maart 2015 is te zien. Bij de tentoonstelling is een publicatie verschenen waarin Marco Blokhuis, erfgoedspecialist bij Museum Catharijneconvent zijn keuze nader toelicht en de verschillende objecten voorziet van een beschrijving. Openluchtmuseum het Hoogeland en Stichting Oude Groninger Kerken houden parallel aan de tentoonstelling een programma van lezingen en andere activiteiten.

Aanvang lezing: 13.30 uur. Entree: 8 euro, inclusief toegang museum en koffie. Opgave via dekerkalsschatkamer@groningerkerken.nl of telefonisch op nummer (050) 123569. Het museum sluit om 17.00 uur.