Ga naar de inhoud

Hoogste punt rijkskantoor in Utrecht

hoogste punt

hoogste punt

Voor de herontwikkeling van rijkskantoor De Knoop in Utrecht is donderdag 20 april het hoogste punt bereikt. Reden voor het Rijksvastgoedbedrijf en R Creators (Strukton, Facilicom en Ballast Nedam) de samenwerking te vieren en traditiegetrouw de vlag te plaatsen en de kapfooi aan de bouwvakkers te overhandigen.

Het verouderde complex ondergaat duurzame herontwikkeling waar verschillende rijksdiensten straks hun intrek nemen. De werkzaamheden bestaan uit een combinatie van sloop, renovatie en uitbreiding. Uitgangspunt was zo min mogelijk te slopen en zoveel mogelijk te hergebruiken.

Rode draad

Samenwerking was een belangrijk criterium in de aanbestedingsfase. Die samenwerking (niet alleen binnen R Creators, maar ook met het Rijksvastgoedbedrijf) loopt als rode draad door het project en werpt haar vruchten af. De bouw loopt volgens planning en er is naar het zich laat aanzien een goede basis de komende 20 jaar verder samen op te trekken.

Ontmoetingsplek van het rijk

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt de voormalige Knoopkazerne aan de Croeselaan tot modern rijkskantoor. R Creators realiseert niet alleen een gebouw dat is ontworpen en ingericht om te werken, het exploiteert 20 jaar lang deze nationale ontmoetingsplek, op gastvrije, innovatieve én efficiënte manier.

Het gebouw heeft een sterk adaptief vermogen waarbij groei en krimp makkelijk op te vangen zijn. Organisatieonderdelen kunnen vertrekken of inhuizen zonder dat veel aanpassingen nodig zijn. Dat maakt rijkskantoor De Knoop niet alleen eigentijds, maar ook duurzaam en toekomstbestendig.

Foto: Peter Eitjes, projectleider bij het Rijksvastgoedbedrijf, wordt naar het hoogste punt getakeld om daar volgens traditie de vlag te plaatsen en de kapfooi op te halen en daarna te overhandigen aan de bouwvakkers.