Ga naar de inhoud

Invoering Omgevingswet verantwoord per 1 januari

Invoering van de Omgevingswet kan verantwoord en zorgvuldig van start op 1 januari 2024. Het onderliggende digitale stelsel is technisch voldoende gereed en vormt voor de invoering geen blokkade. Dat blijkt uit een derde serie intensieve testen die door een externe partij is gevalideerd.

Snel besluiten

Rijk, bedrijfsleven en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen vinden het van essentieel belang dat de Eerste en Tweede Kamer snel besluiten over de nieuwe ingangsdatum van de Omgevingswet. Het rijk, medeoverheden en het bedrijfsleven zijn unaniem akkoord met invoering per 1 januari 2024.

Dat schrijft minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in een brief aan beide Kamers. Het Koninklijk Besluit dat de nieuwe datum regelt, is door de minister bij beide Kamers in procedure gebracht. De vorig najaar afgesproken invoering per 1 juli aanstaande  is niet meer aan de orde.

Cruciale stappen

Snel zekerheid over de invoeringsdatum is volgens De Jonge voor alle betrokkenen cruciaal om zorgvuldig de laatste stappen te zetten bij de inrichting van de werkprocessen en het vasthouden van kennis en personeel. Daarnaast hebben initiatiefnemers bij planvorming en vergunningverleningstrajecten zekerheid nodig over de wet- en regelgeving die van toepassing is.

De bewindsman schrijft verder dat de nieuwe startdatum recht doet aan de wens van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het bedrijfsleven om tussen de definitieve vaststelling van de invoeringsdatum en de daadwerkelijke invoering minstens zes maanden inregeltijd te hebben. Met deze periode wordt een zorgvuldige inwerkingtreding volgens De Jonge gewaarborgd.

Minder regeldruk

Rijk, medeoverheden en bedrijfsleven benadrukken dat de Omgevingswet van groot belang is voor het oppakken van urgente opgaven op het gebied van woningbouw, infrastructuur, landbouw, natuur en klimaat.

De Omgevingswet bundelt een veelheid aan wetten en regels voor de leefomgeving in één wet. Procedures worden gestroomlijnd. Er komt één digitaal loket waar consumenten en bedrijven kunnen checken welke regels van toepassing zijn en of het aanvragen van een vergunning nodig is. De Omgevingswet en het digitale stelsel vergemakkelijken integralere besluitvorming met minder regeldruk in de dienstverlening aan consumenten en bedrijven.

Foto: Middenbeemster (beeld RCE).

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.